Thursday, Jun 29th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Austriacy to nie Niemcy. Ale dopiero od pół wieku

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 20
SłabyŚwietny 

Dziś może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale mało brakowało, aby to właśnie Wiedeń był zamiast Berlina stolicą zjednoczonych Niemiec.


Sprawa dotyczy czasów, kiedy to Habsburgowie byli głównymi pretendentami do roli lidera niemieckich dążeń zjednoczeniowych. Dopiero później Austria przegrała w tej konkurencji z Prusami i zaczęła budować odmienną od niemieckiej, środkowoeuropejską tożsamość, która skończyła się wytworzeniem osobnego austriackiego narodu.

Dziś jest rzeczą normalną, że język niekoniecznie oznacza przynależność do danego narodu. Można mówić po francusku i wcale nie być Francuzem, ale Belgiem, Marokańczykiem lub Szwajcarem z Genewy. Można mówić po hiszpańsku i wcale nie być Hiszpanem, ale Meksykaninem lub Peruwiańczykiem. I w końcu można posługiwać się językiem niemieckim jako ojczystym i wręcz alergicznie nie lubić Niemców, będąc Austriakiem lub Szwajcarem. To wszystko jest oczywiste dopiero teraz, jednak w XVIII czy XIX wieku takim oczywistym wcale nie było.

Mało kto dziś o tym pamięta, że pojęcie narodu pojawiło się tak naprawdę dopiero w XIX wieku, w epoce romantyzmu. W czasach średniowiecznych większość mieszkańców danego kraju w ogóle nie myślała tymi kategoriami. Liczyło się tylko to, że jest się poddanym danego króla czy cesarza, w sferze emocjonalnej ludzie identyfikowali się ze swoją wioską czy regionem, a elita intelektualna była w ogóle kosmopolityczna – równie dobrze czuła się w Krakowie, Florencji, Paryżu czy Norymberdze. Granice poszczególnych państw nijak się miały do granic językowych i etnicznych. Znaczne połacie Rzeczpospolitej były zamieszkane przez ludność wcale nie polskojęzyczną, ale posługującą się językiem ukraińskim czy białoruskim, większość terytorium Węgier było zamieszkane przez Słowian (Słowacy, Serbowie, Chorwaci itp.), którzy w dodatku wcale nie zastanawiali się nad swoją odrębnością językową czy etniczną. Co więcej, w średniowiecznej Polsce językiem urzędowym była łacina, a mieszkańcy Krakowa i Gdańska mówili przeważnie po niemiecku. Jednak niemieckojęzyczni krakowianie wcale nie czuli się związani emocjonalnie z Niemcami, byli po prostu lojalnymi poddanymi polskiego króla, nierzadko zasłużonymi dla polskiej kultury – jak np. Wit Stwosz, autor słynnego ołtarza w Kościele Mariackim. W tych czasach od podziałów językowych czy terytorialnych ważniejsze były podziały stanowe – polski szlachcic odczuwał większą wspólnotę emocjonalną ze szlachcicem francuskim czy węgierskim, niż z mówiącym w tym samym języku i mieszkającym na tej samej ziemi chłopem.

Podobnie było z Niemcami: zamiast trzech państw niemieckojęzycznych było kilkadziesiąt mniejszych lub zupełnie małych państewek, księstw i wolnych miast, rządzących się swoimi prawami i wręcz prowadzących między sobą zaciekłe walki. Z dzisiejszego punktu widzenia nazwalibyśmy je bratobójczymi, bo walczył przeciwko sobie Niemiec z Niemcem – ale wówczas o tym nikt w kategoriach narodowych i językowych nie myślał, liczyła się tylko kwestia poddaństwa w stosunku do danego księstwa czy wolnego miasta, a także osobiste interesy.

W tej mozaice kilkudziesięciu państw niemieckojęzycznych państwo Habsburgów (Austria) początkowo było po prostu jednym z wielu krajów: ani mniej, ani bardziej niemieckim od innych. Była Bawaria, Wirtembergia, Brandenburgia, Wolne Miasto Brema, była też i Austria. Narodu austriackiego jednak nie było – podobnie jak nie było narodu bawarskiego, brandenburskiego, pruskiego, saksońskiego czy bremskiego. Owszem, między Niemcami z Hamburga, Berlina, Monachium i Wiednia występowały istotne różnice w mentalności, języku (dialekcie), kuchni czy nawet religii (protestancka Północ i katolickie Południe), ale wszyscy z nich byli w takim samym stopniu Niemcami – i dla każdego z nich do pewnego momentu narodowość nie miała niemal żadnego znaczenia.

Zmiany zaczęły się dopiero w XIX wieku. Wówczas przez całą Europę przeszła fala romantyzmu i odrodzenia narodowego. Pod wpływem romantycznych poetów (w Polsce m. in. Mickiewicz i Słowacki, w Niemczech Goethe i Herder) ludzie nagle zaczęli sobie uświadamiać, że narodowość, język ojczysty i poczucie wspólnoty z rodakami to mimo wszystko ważne sprawy. Ważniejsze od partykularnych interesów kosmopolitycznych dworów królewskich i szlachty. Na tyle ważne, że trzeba dążyć do tego, aby granice państwowe odpowiadały granicom językowo-etnicznym, aby powstały państwa narodowe – w takim sensie, jaki znamy z dzisiejszych czasów. W przypadku Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów czy Słowaków chodziło o utworzenie niepodległej Polski, Ukrainy itp. w miejsce dotychczasowych zaborów – w przypadku Niemców czy Włochów idea narodowa oznaczała zjednoczenie rozdrobnionych księstw niemieckich czy włoskich w jedno narodowe państwo.

Początkowo Austria jak najbardziej w tych ideach zjednoczeniowych była brana pod uwagę, wręcz pretendowała do bycia liderem procesu zjednoczeniowego. Po przegranej wojnie z Prusami i utracie Śląska stało się jednak jasne, że zjednoczenie Niemiec odbędzie się na modłę berlińską, a Wiedeń może się co najwyżej podporządkować. A to Habsburgom wcale nie odpowiadało, tym bardziej że siła Austrii (później Austro-Węgier) była zbyt wielka, by się komukolwiek podporządkowywać.

Od tego momentu cesarstwo habsburskie poszło w zupełnie innym kierunku, dystansując się od niemieckiej idei narodowej, która zaczęła być utożsamiana z Prusami. A Prusaków nikt w państwie habsburskim nie lubił – i ta niechęć pozostała wśród Austriaków do dziś. Prusacy byli (i są nadal!) uważani przez wiedeńczyków za sztywnych, zdystansowanych, nieprzyjemnych, w odróżnieniu od lubiących zabawę i otwartych mieszkańców Wiednia czy Salzburga. Nie bez znaczenia była też religia: Prusacy to protestanci (co ma też wpływ na styl życia i mentalność), a Austriacy, podobnie jak ich słowiańscy sąsiedzi, to katolicy.

Znany ze swych prosłowiańskich sympatii i tolerancji cesarz Franciszek Józef robił wszystko, by propagować ideę państwa wielonarodowego, tolerancyjnego, czerpiącego z osiągnięć i tradycji wielu kultur, nie tylko niemieckiej. Dość wspomnieć, że w tych czasach austriaccy Niemcy (dziś powiedzielibyśmy po prostu: Austriacy) czuli się w Austro-Węgrzech… dyskryminowani. Prawie każdy naród (Polacy, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy) miał w ramach Austro-Węgier jakąś formę autonomii, tylko paradoksalnie nie Niemcy. Ukraińskie odrodzenie narodowe we Lwowie czy polskie w Krakowie było przez cesarza wręcz podsycane, co wynikało z kalkulacji geopolitycznych: chodziło o zaszkodzenie Rosji, gdzie również żyli Polacy i Ukraińcy. Tymczasem dążenia narodowościowe austro-węgierskiej ludności niemieckojęzycznej, czyli mieszkańców dzisiejszej Austrii, były przez dwór cesarski tłumione. I nie bez powodu – cesarzowi chodziło o to, by niemieckojęzyczni poddani nie zachwycali się coraz popularniejszymi ideami zjednoczenia Niemiec pod wspólnym pruskim sztandarem, gdyż byłoby to śmiertelnym zagrożeniem dla istnienia i integralności terytorialnej cesarstwa. Najlepiej więc, by nie zamyślali się zbytnio nad swymi niemieckimi potrzebami narodowymi, by ich kultura była odarta z niemieckości, by przypadkiem nie spoglądali na Berlin z utęsknieniem i nie zastanawiali się w ogóle nad swoją narodowością.

Doszło więc do takich absurdów, że niemieckojęzyczni mieszkańcy Austro-Węgier nie za bardzo wiedzieli, kim są. Niemcami? Niby tak, ale lepiej było tego faktu nie podkreślać, bardziej poprawne politycznie było uważanie się za „poddanych jaśnie panującego imperatora”. Austriakami? Też nie, bo pojęcie „Austria”, czyli „Imperium na Wschodzie” było wówczas czysto geograficzne, oznaczało Wschód ziem niemieckich. I długi czas było rozumiane terytorialnie, więc Austriakami mogli być również słowiańscy, węgierscy czy rumuńscy poddani Habsburgów, bez względu na język i narodowość. W odniesieniu do terenów dzisiejszej Austrii i Czech stosowano neutralne określenie Przedlitawia, czyli tereny leżące przed Górami Litawskimi, oddzielającymi… no właśnie co??? od Węgier. Dziś powiedzielibyśmy, że Góry Litawskie oddzielały austriacką część monarchii od części węgierskiej, ale wówczas to nie było tak oczywiste. Określenie „Austria”, „Austriacy” w dzisiejszym rozumieniu narodowym nie istniało i jeśli już, to odnosiło się do obszaru całych wielonarodowych Austro-Węgier, pozostawiając niemieckojęzycznych mieszkańców Wiednia, Salzburga, Tyrolu czy Karyntii bez nazwy i tożsamości etnicznej.

Sprawa jeszcze bardziej skomplikowała się pod rozpadzie wielonarodowej monarchii. Poszczególne narody Austro-Węgier po kolei ogłaszały niepodległość, a niemieckojęzyczni żołnierze właściwie się temu nie sprzeciwiali, bo… idea polietnicznego imperium również do nich nie przemawiała. Co więcej, Niemcy (Austriacy) mieli jej serdecznie dosyć, uważali, że paradoksalnie mają w kraju najmniej do powiedzenia, że więcej praw mają dopieszczani przez Franciszka Józefa Polacy, Węgrzy, Czesi, Ukraińcy czy Rumuni. Na fali chaosu po I wojnie światowej wszyscy ogłaszają akces do państw narodowych, Polacy z Galicji tworzą wspólne państwo z rodakami z Rosji i Niemiec (zaborów rosyjskiego i niemieckiego) – i niech im będzie. Niech to dziwne państwo austro-węgierskie się w końcu rozpadnie, a wówczas także my (habsburscy Niemcy) będziemy żyć w państwie narodowym – w zjednoczonych Niemczech.

W 1918 roku mało który niemieckojęzyczny mieszkaniec byłego państwa Habsburgów nie chciał przyłączenia tych terenów do Niemiec. Tak się nie stało tylko dlatego, że na ten wariant kategorycznie nie zgodzili się alianci (zwycięska Francja, Wielka Brytania i USA), którzy obawiali się zbyt silnego państwa niemieckiego. Powstanie niepodległej Austrii w 1918 roku odbyło się więc wbrew woli samych Austriaków, wówczas po prostu alpejsko-naddunajskich Niemców. Dlatego w 1938 roku większość Austriaków-Niemców pozytywnie odniosła się do anschlussu i witała Hitlera z otwartymi ramionami (również widząc w nim remedium na kryzys gospodarczy).

Ale to też nie było już takie niejednoznaczne: dwudziestolecie niepodległej Austrii mimo wszystko sprawiło, że wśród obywateli tego kraju zaczęło kiełkować poczucie odrębności narodowej, odrębności wobec Niemiec. Początkowy entuzjazm wobec Hitlera skończył się zresztą bardzo szybko. Austriacy zobaczyli wówczas, jak bardzo Niemcy są od nich mentalnie różni i nareszcie przestali idealizować sobie „braci z północy”. A całkowita zmiana nastrojów przyszła wraz z porażkami Hitlera na froncie po 1943 roku. Austriacy wtedy otrzeźwieli i zaczęli pytać samych siebie, po co im było to wszystko. Entuzjazm wobec ideologii faszyzmu błyskawicznie opadł, a jego miejsce zajął wstyd i poczucie winy. A wraz z nim – rosnące (dopiero wtedy!) nastroje narodowe, chęć odbudowy po wojnie suwerennego, nieniemieckiego, własnego austriackiego państwa. Tym bardziej, że pod koniec wojny, w warunkach biedy, kryzysu i alianckich bombardowań, niechciana i pogrążona w kryzysie gospodarczym przedwojenna Austria zaczęła się jawić jako utracony raj. Przez całe międzywojnie Austriacy nie potrafili docenić niepodległości, wyrzekali się jej i idealizowali sobie „niemieckich braci” – dopiero tak naprawdę zbrodnie niemieckich faszystów nauczyły ich miłości do ojczyzny i dumy z niezależnej Austrii.

Idee niezależnej Austrii i odrębnego austriackiego narodu na dobre zakorzeniły się dopiero w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie, w czasie okupacji Austrii w latach 1945-1955. Odzyskanie niepodległości, wyrażone w podpisaniu umowy państwowej w 1955 roku, stało się kamieniem węgielnym współczesnej austriackiej państwowości i równocześnie momentem, od którego tak naprawdę możemy mówić o narodzie austriackim w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie o jakimś regionalnym wariancie narodu niemieckiego. Od tego czasu austriacka tożsamość narodowa jest budowana w opozycji do Niemiec, na podkreślaniu austriackiej środkowoeuropejskości, na związkach z Węgrami i krajami słowiańskimi – w tym z Polską i Słowacją.

Stosunki z Niemcami są obecnie przyjazne i bardzo bliskie, ale równocześnie podszyte nieufnością i kompleksami. Doświadczenia XX wieku nauczyły Austriaków szanować niepodległość i zakorzeniły w nich przekonanie, że największym zagrożeniem austriackiej tożsamości i suwerenności wcale nie są Polacy czy Węgrzy, ale Niemcy. Właśnie dlatego, że to naród tak bliski, posługujący się tym samym językiem. A pochłonięcia przez silniejszego sąsiada, w kulturowym i tożsamościowym aspekcie, współcześni Austriacy boją się najbardziej – co wcale nie przeszkadza im w ścisłych kontaktach z północnym sąsiadem i pojawiającej się od czasu do czasu niechęci wobec swych słowiańskich braci.

 

Komentarze  

 
+1 #1 gosc4 2013-02-02 00:27
Wbrew autorowi tego tekstu rzecz wcale nie jest skomplikowana, lecz odwrotnie - prosta. Austriacy są katolikami i stąd ich poczucie odrębności od Niemców z protestanckiej północy (a zarazem bliskości z katolicką Bawarią).
Cytować
 
 
+1 #2 Galicja 2013-02-08 15:55
No, powiedziałbym że to są takie sobie niemieckie ukraińcy :lol: jak tamci w stosunku do rosjan
Cytować
 
 
0 #3 AS 2014-08-15 16:23
Dokładnie faktu nie zmieni sie w odróżnieniu od klamstwa
Cytować
 
 
+2 #4 jubus 2014-08-16 08:24
Nie przesadzajmy, Austria to nie Niemcy, ale róznica między Ukrainą i Rosją jest o wiele, wiele większa. Niestety, ktoś kto nie zna historii, będzie twierdzić inaczej. Właściwie to RFN jest państwem sztucznym, powinien nastąpić rozpad tego państwa i utworzenie, razem z Austrią państwa południowoniemi eckiego. To naturalny podział, gdyż Związek Północnoniemiec ki istniał przed wojną z Francją w 1870, a Bawaria oraz inne landy, które walczyły z nią, po stronie ZPN, zostały niejako przymuszone, przekupione przez Prusaków do wejścia do Rzeszy Niemieckiej. Różnic jest o wiele więcej, ale jednak wielu Austriaków czuje, że jest Niemcami, tyle, że z południa. Zresztą Austriacy zawsze się uważali za Niemców.
Cytować
 
 
0 #5 jubus 2014-08-16 08:27
Nigdy nie słyszałem, aby Austriak mówi o Czechach, Słowakach czy Chorwatach "słowiańscy bracia". To jakiś żart, jeśli już to "nasi słowiańscy przyjaciele, sąsiedzi". To tak jakby mówić o Rosjanach, Białorusinach czy Ukraińcach albo Niemcach, że są naszymi braćmi, bo żyli w jednym państwie. Bzdura.
Cytować
 
 
0 #6 Roy 2014-09-15 13:41
Ja, ntürlich :D
Cytować
 
 
-1 #7 bary 2015-04-08 13:19
:lol:
bery zgadza sie z tym co zostalo wczesniej napisane...
Cytować
 
 
-1 #8 WILHEM 2016-08-28 02:14
.SZWAJCARII ETOS PODOBNY DO POLSKI CEL NARODOWY TO NIEPODLEGŁOŚĆ ,AUSTRIA JAK JEST MOŻLIWOŚĆ TO ŻEBY BYĆ MOCARSTWEM ,ALE TYLKO W MOŹLIWOŚCI.NIEMCY PRUSY WOLĄ MIEĆ STAŁY TYTUŁ HEGEMONA NAD KONYNENTEM I MIEĆ ZA WSZELKĄ CENE BYĆ MOCARSTWEM I JAK NAJDALEJ BY SZŁA TA WŁADZA IMPERIALNA NIE KONIECZNIE ZAŚ W AUSTRII.KOLEJNY ASPEKT TO BYĆ WE WSZYSTKIM DOKŁADNYM AUSTRIA CHCE BYĆ W DANEJ DZIEDZINIE ,NIEMIEC ZAŚ GDZIE SIĘ DA BYĆ IDEALISTĄ AŻ DO PRZESADY,MUSI BYĆ DOKLADNIE OBLICZONE W NAJMNIEJSZEJ W ŻECZY CZY W SPWARIE DANEJ LUBI SIĘ UTRUDNIAĆ.
Cytować
 
 
0 #9 Brzetysław 2016-09-08 12:28
Jedyny prawdziwy fragment w tym artykule to radość Austriaków z anschlussu do III Rzeszy po rozpadzie Austro-Węgier. Reszta to kompletny stek bzdur a tekst wygląda na napisany przez gimnazjalistę.
Cytować
 
 
+1 #10 do brzetysław 2016-11-10 21:56
to napisz lepszy w tym temacie, chętnie zapoznam się z twoją prawdą
Cytować
 
 
+1 #11 Wojtek 2016-11-27 18:56
Wydaje się, że istotnym czynnikiem jest tu niechęć Austriaków do bycia razem z resztą Niemców współodpowiedzi alnymi za Narodowy Socjalizm i zbrodnie II wojny swiatowej. To wraz z zakazem zjednoczenia z Niemcami narzuconym przez wielkie mocarstwa mialo skutek w powstaci tak zwanego narodu austriackiego.
Cytować
 
 
0 #12 kolo 2016-12-08 22:51
Austryjacy to szwaby i basta !
Cytować
 
 
0 #13 jubus 2016-12-09 11:43
Wojtek opowiadasz kolego bzdury. Tzw. Narodowy Socjalizm nie ma nic wspólnego ze zbrodniami popełnionymi w czasie II wojny światowej. Hitleryzm to nawet nie Narodowy Socjalizm, tylko pomieszanie faszyzmu włoskiego z darwinizmem społecznych oraz filozofią Nietschego. Większość poczyniań Niemiec to faktyczna kontynuacja tego co chcieli zrobić w czasie I wojny światowej. Co do Austrii, to nie zgadzam, że to Szwaby, Austriakom najbliżej do Bawarczyków.
Generalnie rzecz biorąc, Austrią to kanalie, nie lubię ich i nigdy nie lubiałem. Do Niemców z północy, Prusaków nic nie mam, ba, nawet mogę powiedzieć o sobie "germanofil".
Cytować
 
 
0 #14 jubus 2016-12-09 11:45
Podział na "2 narody niemieckie" trwał od od dawien dawna, proszę sobie przypomnieć konflikt prusko-austriacki do dominację nad Rzeszą i kto faktycznie, zjednoczył Niemcy i dlaczego to nie była Austria.
Cytować
 
 
-1 #15 Adam 2017-01-23 16:50
Nie było za Rzeczypospolite j języka ukraińskiego. Były: litewski, rusiński (zwany ruskim), rosyjski (język Moskali), surżyk oraz inne już dialekty i gwary.

Język ukraiński to wymysł austriaków (dziel i rządź) i później już banderowców.
Cytować
 
 
0 #16 jubus 2017-01-25 09:51
Cytuję Adam:
Nie było za Rzeczypospolite j języka ukraińskiego. Były: litewski, rusiński (zwany ruskim), rosyjski (język Moskali), surżyk oraz inne już dialekty i gwary.

Język ukraiński to wymysł austriaków (dziel i rządź) i później już banderowców.

Tak, tylko, że ukraiński powstał na bazie rusińskiego i polskiego. Austria tu nie ma nic do rzeczy.
Cytować
 
 
0 #17 slip 2017-02-21 21:53
Ten artykuł to romantyczna bujda. Austriacy są Niemcami i chcieliby tworzyc jedno państwo z Niemcami, ale podział powojenny im to uniemozliwia. Chociaz w ramach Uni Europejskiej część integacji i tak nastąpiła.
Cytować
 
 
0 #18 Peter Kowalski 2017-05-11 23:28
Mowimy tu o Austryjakach, Niemcach czy moze o niemieckojezycz nych zydach?
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

----

Zobacz też:

Noclegi w Bratysławie

Hotele w Wiedniu

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.32 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.44 MB
Application afterRoute: 0.019 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.072 seconds, 3.08 MB
Application afterRender: 0.226 seconds, 3.77 MB

Zużycie pamięci

3986912

Zapytań do bazy danych: 44

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'eoggmqdoughaqcjfdu2o7ibnm4'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1498715995' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'eoggmqdoughaqcjfdu2o7ibnm4'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'eoggmqdoughaqcjfdu2o7ibnm4','1498721395','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1102)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5095
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-29 07:29:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-29 07:29:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5095'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 732
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-06-29 07:29:55' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-06-29 07:29:55' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5095

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.162.132.79'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5095
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1102 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1102
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1072
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 135
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 328
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 328, '2017-06-29' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2017-06-29' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 299
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 299, '2017-06-29' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 314
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 314, '2017-06-29' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-29 07:29:55')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-29 07:29:55')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5513
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2702
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 522
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2462
 40. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5469
 41. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-29 07:29:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-29 07:29:55' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 42. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 43. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 44. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2017-06-29' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak