Tuesday, Jun 27th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Wydarzenia hainburskie, czyli dlaczego nie powstanie czeski wariant kanału Odra – Dunaj

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Ujście Morawy do Dunaju i Park Narodowy Donau-Auen

W opublikowanym niedawno na portalu „Port Europa” artykule opisaliśmy nieczyste zagrywki Czechów, którzy lansują po trupach swój projekt kanału Dunaj – Odra – Łaba i równocześnie zwalczają bardziej zaawansowany, słowacki projekt drogi wodnej Dunaj – Wag – Odra. Jak wspomnieliśmy, z czeskiego projektu DOL realne szanse na powstanie ma jedynie kanał Odra – Łaba, który zresztą przyczyni się do marginalizacji polskiej Odry jako drogi wodnej łączącej Małopolskę i Śląsk z Niemcami. Połączenie czeskiej Morawy z Dunajem jest natomiast niemożliwe, gdyż na to nie zgodzi się Austria. Dlaczego – o tym w niniejszym artykule.


Austriaccy pseudoekolodzy

Obecnie lansowany przez Czechów projekt drogi wodnej Łaba/Odra – Morawa – Dunaj zakłada połączenie Morawy z Dunajem albo sztucznym kanałem przez terytorium Austrii, albo obecnym korytem Morawy, będącym w tym miejscu rzeką graniczną między Austrią a Słowacją. Z technicznego, ekonomicznego i przyrodniczego punktu widzenia lepszym i jedynym realnym wariantem jest wariant austriacki, czyli ta nitka, zaznaczona na poniższej mapie na niebiesko. W takim wiariancie kanał przebiegałby na austriackim terytorium po równinie i poza niewielkim odcinkiem nie kolidowałby z terenami cennymi przyrodniczo, czego nie da się powiedzieć o słowackim (zaznaczonym na czerwono) wariancie.

Źródło: www.zegluga.wroclaw.pl

Z różnych względów wariant austriacki, przynajmniej na razie, nie został zaakceptowany przez oficjalny Wiedeń. Austria po prostu nie jest zainteresowana udziałem w tym projekcie. Z jednej strony związane jest to z tradycyjną czeską austrofobią: stosunki czesko-austriackie przypominają te polsko-rosyjskie lub są jeszcze gorsze, głównie z winy czeskiej, ale to temat na osobny artykuł. Po drugie, Austria obecnie prowadzi politykę „wszystko na tory” i poza wykorzystaniem już istniejących dróg wodnych i portów nie garnie się do rozwoju żeglugi śródlądowej. Ogromną rolę w tej polityce odegrały silne w Austrii środowiska pseudoekologów, którzy podobnie jak w Polsce blokują rozwój przyjaznego środowisku transportu wodnego oraz nieemisyjnych elektrowni atomowych. I chociaż my wszyscy wiemy, że w takim antyżeglugowym nastawieniu „pseudozielonych” nie ma logiki, za to są emocje, to niestety tak właśnie sprawa wygląda – nie tylko w Polsce, ale również w Republice Austrii.

Nie mogąc dogadać się z Austriakami, czescy lobbiści projektu DOL kilka lat temu sięgnęli po alternatywny wariant połączenia Morawy z Dunajem – przez terytorium Słowacji. Wariant nierealny, czysto teoretyczny, wykorzystywany bardziej po to, by szantażować Austrię i zmusić Wiedeń do udziału w optymalnym (zaznaczonym na mapie na niebiesko) projekcie.

Otóż w wariancie bratysławskim droga wodna miałaby omijać Austrię i przebiegać korytem rzeki Morawa na tym odcinku rzeki, który stanowi granicę słowacko-austriacką. Aby uniknąć austriackich protestów, na większości tego granicznego odcinka Czesi zaplanowali, że droga wodna będzie przebiegać kanałem lateralnym, wzłuż rzeki, w całości na słowackim terytorium. I Słowacy wstępnie ten wariant zaakceptowali – oficjalna Bratysława opowiada się (zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zobowiązaniami) za równoczesnym powstaniem zarówno DOL, jak i kanału Dunaj – Wag – Odra.

Problem w tym, że jak by się Czesi nie starali, nie ma możliwości w tym bratysławskim wariancie całkowicie ominąć Austrii. Przynajmniej w rejonie Bratysławy, tam gdzie Morawa wpada do Dunaju, droga wodna musi przebiegać granicznym austriacko-słowackim odcinkiem Morawy, na co Austriacy nigdy się nie zgodzą. Dodatkowo, aby zapewnić żeglowność dolnego odcinka Morawy, na Dunaju w rejonie Bratysławy musi powstać stopień wodny. Szczegóły techniczne tego problemu opisaliśmy w tym artykule.

Hainburska rewolucja

Taki stopień wodny Bratislava – Wolfsthal rzeczywiście był już projektowany – w latach 80-tych, jako wspólne przedsięwzięcie Austrii i komunistycznej Czechosłowacji. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy, dlaczego Austriacy tak bardzo nie chcą słyszeć o powrocie do idei kanału Odra-Dunaj. Mianowicie, plany budowy stopnia wodnego na Dunaju w rejonie Hainburga były przyczyną największych w powojennej historii Austrii demonstracji przeciwników tego projektu. Wydarzenia hainburskie z 1984 roku były dla Austrii prawdziwą rewolucją, czymś na kształt polskiej „Solidarności” czy ukraińskiej Pomarańczowej Rewolucji. W naddunajskich lasach w rejonie Hainburga powstało miasteczko namiotowe, a „rewolucjoniści” okupowali te tereny tak długo, że władza w końcu zrezygnowała ze swoich planów budowy stopnia wodnego. Efektem hainburskiej rewolucji było utworzenie Parku Narodowego Donau-Auen (Dunajskie Łęgi), obejmującego również ujściowy odcinek Morawy (właśnie ten, gdzie Czesi chcą poprowadzić „omijający Austrię” kanał). Na fali wydarzeń w Hainburgu powstała też Partia Zielonych, co było wydarzeniem bez precedensu – dzięki temu została rozbita zabetonowana i niedemokratyczna scena polityczna Austrii, gdzie od II wojny światowej faktycznie zawsze rządziła wielka koalicja chadeków i socjaldemokratów.

Hainburg jako symbol demokratyzacji Austrii

Czytając o tych wydarzeniach, Czytelnik może nie za bardzo zrozumieć, dlaczego Hainburg-1984 ma takie znaczenie dla tożsamości współczesnej Republiki Austrii i dlaczego porównujemy go do naszej „Solidarności”. Przecież Polska była krajem komunistycznym, ale Austria była częścią Zachodu i oazą dobrobytu – po co więc taka hippisowska rewolucja?
Otóż to jest tylko do końca prawda. Austria w czasach powojennych była krajem, zmuszonym do lawirowania między Zachodem (do którego chciała należeć) oraz Obozem Sowieckim, który miał dużo do powiedzenia i dyktował Wiedniowi wiele rozwiązań – a ten je posłusznie realizował w duchu „nie zadzierania z Moskwą”. Jednym z nich był właśnie wspomniany stopień wodny, który był przez społeczeństwo odebrany jako narzucony przez Moskwę projekt, na który władza w Wiedniu się bez szemrania zgodziła. W zrozumieniu realiów tego okresu pomogą Państwu nasze artykuły z tego rozdziału:
http://www.porteuropa.eu/austria/polityka

Mówiąc w skrócie, w Austrii lat 1955-84 formalnie wszystko odbywało się demokratycznie i jak należy. Były normalne wybory, których nikt nie fałszował, kraj był oazą dobrobytu i państwem jak najbardziej praworządnym. Ale były dwa niuanse. Po pierwsze, ludzie mogli wybierać właściwie tylko między dwoma partiami politycznymi: socjalistami i chadekami. Po drugie, i tak wiadomo było, że po wyborach obie partie utworzą wielką koalicję – po prostu ta z nich, która zwyciężyła, otrzymywała fotel kanclerza. Po trzecie, aby pełnić jakąś funkcję publiczną, Austriacy faktycznie musieli być członkiem którejś z tych dwóch partii albo współpracujących z nią organizacji (związku zawodowego, związku pracodawców itp.). Nawet kluby emeryta czy kółka wędkarskie były powiązane politycznie – jedne stanowiły zaplecze SPO, inne OVP.

Stanowiska były dzielone według parytetu partyjnego nawet na najniższych poziomach (w urzędzie miasta czy dzielnicy) i zależnie od wyniku wyborów określoną pulę etatów przydzielano osobom zarekomendowanym przez chadeków, a inną – przez socjaldemokratów. I wreszcie po czwarte – niezależnie od tego wszystkiego, i tak rząd federalny miał w wielu sprawach mało do powiedzenia, bo o wszystkim decydowała nieformalna i nie mająca umocowania w konstytucji instytucja Partnerstwa Społecznego – odpowiednika naszej Komisji Trójstronnej.

System ten miał wiele zalet, wyciszał problemy społeczne i gwarantował ekonomiczny dobrobyt, ale na dobrą sprawę nie miał wiele wspólnego z demokracją. Austriacy aż do 1984 roku nie protestowali, bo jak wspomnieliśmy ważniejsze od pełnej demokracji były pełne portfele i wysokie standardy socjalne. A w porównaniu z sąsiednim Blokiem Sowieckim Austria i tak była wzorem demokracji. W dodatku, ludzie wciąż pamiętali, do czego prowadziły konflikty w przedwojennej I Republice, pamiętali też sowiecką okupację lat 1945-55. System może i niedoskonały, wybory niczego nie zmieniają, ale i tak jest świetnie – uważali dłuższy czas Austriacy.

Jednak w latach 80-tych nastroje społeczne zaczęły się zmieniać i ludziom coraz bardziej zaczęło przeszkadzać to, że bez względu na wynik wyborów krajem i tak rządzi ta sama klika, która z niemiecką precyzją dzieli między swoje partie stanowiska nawet na najniższym szczeblu. Ludzie (zwłaszcza młodzi, o hippisowskich nastawieniach) chcieli zmian i rozbicia systemu dwupartyjnego, wprowadzenia do życia publicznego nowej świeżości. Hainburska rewolucja była więc nie tyle protestem przeciwko samemu stopniu wodnemu, ale kroplą, która przelała czarę. W hainburskich lasach łęgowych koczowali nie tylko ekolodzy, ale też zwykli młodzi ludzie, którzy w ten sposób wyrażali swój młodzieńczy bunt – podobnie jak to było na kijowskim Majdanie czy w gdańskiej stoczni.

Bez wydarzeń hainburskich nie byłoby Austrii w UE

Hainburg-1984 był impulsem, który doprowadził do poważnych przemian politycznych i społecznych w Austrii. Z kraju „zgniłego kompromisu i zamiatania śmieci pod dywan” Austria w ciągu dziesięciu lat przekształciła się we wzorcową demokrację i wstąpiła w 1995 roku do Unii Europejskiej, co wbrew pozorom nie było takie łatwe i oczywiste.
Bezpośrednie następstwa Hainburga były trzy. Pierwszy – to rezygnacja rządu z realizacji inwestycji hydrotechnicznych na Dunaju, co pokutuje do dzisiaj (to między innymi dlatego Austria jest niechętna czeskim propozycjom żeglugowym – to się źle kojarzy). Drugi – to utworzenie Parku Narodowego Dunajskie Łęgi, dziś chluby całej Dolnej Austrii i Wiednia. I trzeci – to powstanie Partii Zielonych oraz rozwój haiderowskiej FPO, co ostatecznie przełamało wieloletni duopol chadeków i socjalistów.
Dzięki Hainburgowi Austria z kraju dwupartyjnego stała się normalną demokracją, gdzie wynik wyborów nie jest z góry ustawiony, a politycy muszą konkurować między sobą, zamiast w zaciszu gabinetów dzielić stołki. Od tego momentu możliwe stały się różne scenariusze koalicji a nie tylko układ socjaliści – chadecy, zmalała również wszechwładna rola Partnerstwa Społecznego. A społeczeństwo pokazało, że ma w tym kraju coś do powiedzenia nawet jeśli nie należy do partii, związku zawodowego czy związku przedsiębiorców.

To właśnie po wydarzeniach hainburskich w Austrii zaczęła się prawdziwa debata publiczna i zostały odgrzebane tematy, wcześniej uważane za tabu. Między innymi to wtedy zaczęto głośno mówić o współwinie Austrii w hitleryźmie i holocauscie, to wtedy zaczęto wyłapywać nazistowskich zbrodniarzy wojennych, którzy wcześniej żyli sobie nie niepokojeni przez nikogo. To dzięki Hainburgowi-1984 zrobiła się przestrzeń dla publicznej dyskusji i poddawania krytyce obowiązującego modelu komformizmu Wiednia w odniesieniu do bloku wschodniego. A to wszystko zaowocowało również zapoczątkowaniem starań o członkostwo w EWG i Unii Europejskiej, co przed wydarzeniami hainburskimi było właściwie nie do pomyślenia.

Symboli się nie rusza

Jak pisaliśmy w artykule „Austriacki fetysz nieistniejącej neutralności”, dzisiejsza Republika Austrii jest krajem, szukającym swojej własnej, nieniemieckiej tożsamości i symboli narodowych. I Austriacy mają z tym ogromny problem. Jednym z takich symboli jest powojenna neutralność, a drugim – opisane tu wydarzenia hainburskie, które zmieniły oblicze tego kraju, zerwały z wcześniejszym zakłamaniem i doprowadziły do budowy współczesnego europejskiego państwa.

Pech chciał, że pretekstem dla tych jakże potrzebnych buntów społecznych stał się właśnie protest przeciw projektowi rozwoju żeglugi rzecznej i budowie inwestycji, która dziś jest niezbędna dla realizacji projektu Dunaj – Odra – Łaba. I mówiąc o tym, że Austria za nic w świecie nie zgodzi się na użeglowienie Morawy, nie mam wcale na myśli argumentów merytorycznych, tylko właśnie tych konotacji z tym związanych. Hainburg-1984, Park Narodowy Donau-Auen i historia zablokowania inwestycji żeglugowej na Dunaju – to dla Austriaków świętość. I z im większym tupetem Czesi będą proponować budowę kanału DOL na terenie Parku Narodowego Donau-Auen, tym większe rozdrażnienie i opór będzie to w Wiedniu wywoływać. A może nawet dojdzie do powtórki „wydarzeń hainburskich”, co już całkowicie pogrzebie plany rozwoju żeglugi w rejonie Dunaju. A sentyment wobec Hainburga-1984 jest tak duży, że rzeczywiście wielu Austriaków chętnie przypomniałoby sobie czasy młodości i wyszło na barykady w proteście przeciwko żegludze. Czy naprawdę my jako polscy zwolennicy żeglugi chcemy takiego rozwoju wydarzeń?

Między innymi dlatego od kilku lat konsekwentnie piszę o tym, że jedynym realnym i możliwym połączeniem Odry z Dunajem jest słowacki projekt Drogi Wodnej Wagu wraz z planowanym na lata 2025-35 połączeniem Żylina – Bohumin, które Czesi chcą wykreślić ze swoich planów. Czeski projekt DOL ma natomiast szansę powstać najwyżej w okrojonej wersji jako droga wodna Odra – Łaba, która zamiast pomóc polskiej gospodarce, będzie służyła marginalizacji polskiej Odry i jako taka jest dla naszego kraju zdecydowanie szkodliwa.

Przedruk tego artykułu na innych stronach jest zabroniony, natomiast zachęcamy do umieszczenia linka do tej publikacji wraz z krótkim streszczeniem. Dziękujemy za zrozumienie.

 

Komentarze  

 
0 #1 jubus 2013-10-26 07:12
Ciekawy artykuł, ale trochę w nim błędów merytorycznych, związanych z Austrią i sprawami politycznymi.
Cytować
 
 
0 #2 jubus 2013-10-26 07:21
Chodzi oczywiście o to, że ruch ekologiczny w Austrii to było pokłosie takich samych ruchów, które formowały się wcześniej w RFN i innych krajach Europy Zachodniej. Przyczyna była oczywista - Zimna Wojna, amerykańskie rakiety z głowicami jądrowymi, sprzeciw wobec obecności tejże broni w Niemczech, sprzeciw wobec energii atomowej. Stąd narodził się ruch zielonych, silny szczególnie na południu Niemiec, potem to przeszło do Austrii, a te wydarzenia były tylko okazją do zademonstrowani a. Dzisiaj "ekolodzy" nie mają raczej nic do gadania, bo najsilniejsza w Austrii jest skrajna prawica, nazywana populistami. Austriacy cierpią na jakiś kompleks "okrążenia" przez rzekomo, nieprzyjazne i dzikie masy słowiańsko-madziarskie. Poza tym, Austria była członkiem EFTA wówczas, a droga do UE była tylko pokłosiem, podobnych ruchów na północy, kiedy wchodziły Norwegia, Szwecja i Finlandia. Ostatecznie, Norwegia odrzuciła ofertę, ale i pozostałe kraje, łącznie z Austrię również były sceptyczne. Myślę, że Austria będzie raczej budować tożsamość, w oparciu o kontakty z Europą Środkową, byłymi "koloniami", a nie jakieś tam wydarzenia, które dla mieszkaców Tyrolu mają niewielki znaczenie (tak sądze).
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

----

Zobacz też:

Noclegi w Bratysławie

Hotele w Wiedniu

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.32 MB
Application afterInitialise: 0.014 seconds, 1.44 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.053 seconds, 3.02 MB
Application afterRender: 0.207 seconds, 3.70 MB

Zużycie pamięci

3910112

Zapytań do bazy danych: 44

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'ualiblvai4o2pr1ibaitr0lqk7'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1498522978' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'ualiblvai4o2pr1ibaitr0lqk7'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ualiblvai4o2pr1ibaitr0lqk7','1498528378','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1102)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5259
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-27 01:52:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-27 01:52:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5259'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 732
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-06-27 01:52:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-06-27 01:52:58' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5259
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5259

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.81.83.207'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5259
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1102 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1102
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1072
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 135
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 329
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 329, '2017-06-27' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 305
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 305, '2017-06-27' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 319
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 319, '2017-06-27' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 314
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 314, '2017-06-27' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-27 01:52:58')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-27 01:52:58')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2702
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 522
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5513
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2462
 40. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5469
 41. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-27 01:52:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-27 01:52:58' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 42. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 43. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 44. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2017-06-27' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak