Sunday, Jun 25th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Coraz więcej wiz pięcioletnich. Interpelacja Ewy Kołodziej przynosi efekty

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

W toku prowadzonej przez portal "Port Europa" kampanii społecznej na rzecz wiz pięcioletnich dla Ukraińców i Białorusinów, zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie interpelacji w sprawach wizowych do Pani Poseł Ewy Kołodziej. Efekt - interpelacja i odpowiedź MSZ - daje podstawy do optymizmu.

 


Interpelacja nr 34225

do ministra spraw zagranicznych. Zgłaszająca - poseł Ewa Kołodziej

w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie

Szanowny Panie Ministrze!

Kontakty i współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami była i jest konieczna, a to z uwagi na nasze geopolityczne położenie. Wielu naszych rodaków utrzymuje silne kontakty handlowe ze swoimi partnerami z Ukrainy czy Białorusi. Podobnie jest w odwrotnym kierunku, z tym jednak utrudnieniem, że co pewien czas obywatel Ukrainy czy Białorusi zmuszony jest występować o kolejną wizę uprawniającą go do przekraczania granicy Polski. Liczne działania ministerstwa przyczyniły się do zwiększenia liczby wydawanych wiz, niemniej jednak problem nie znalazł szczęśliwego rozwiązania, albowiem jak wynika z informacji otrzymywanych od zainteresowanych uzyskanie wizy w dalszym ciągu jest znacząco utrudnione. Powodem zaistniałej sytuacji jest bardzo duża liczba chętnych, która powoduje ogromne kolejki w naszych konsulatach w Białorusi oraz Ukrainie. Występowanie problemów związanych z uzyskaniem wizy w sposób w pełni legalny powoduje występowanie procederów nielegalnych, takich jak nielegalne pośrednictwo wizowe czy blokowanie elektronicznego systemu e-konsulat przez hakerów. Rozwiązaniem na powyższy problem może być zmiana polityki wizowej prowadzonej przez konsulaty w Ukrainie oraz Białorusi, która obecnie polega na wydawaniu wiz krótkoterminowych, natomiast w przyszłości mogłaby przejawiać się częstszym wydawaniem wiz długoterminowych. Wielu Ukraińców oraz Białorusinów z uwagi na upływający termin ważności wizy, zmuszona jest ustawiać się ponownie w kolejce o nową wizę, przez co dodatkowo zwiększa się popyt na wizy uprawniające do wjazdu na teren RP oraz strefy Schengen. W tym miejscu należy podkreślić, że w przeszłości to między innymi Polska zabiegała o możliwość wydawania wiz długoterminowych, a w obecnej chwili niezmiernie rzadko korzysta z takiej możliwości. Istotnym jest, że Kodeks Wizowy Schengen uprawnia do tego, żeby obcokrajowcowi wydać wizę długoterminową, gdy na swoim koncie posiada on już od trzech do pięciu wiz Schengen w całej swojej historii.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych danych dotyczących okresu ważności wiz wydawanych przez polskie konsulaty w Ukrainie oraz Białorusi. Proszę równocześnie o zaprezentowanie stanowiska Pańskiego resortu względem przedstawionej powyżej propozycji zmian, które zmierzałyby do częstszego wykorzystywania wiz długoterminowych. Czy resort prowadzi bądź zamierza prowadzić akcję informacyjną dla osób aplikujących o wizę oraz jakie należy spełnić kryteria, aby uzyskać wizę długoterminową, tj. w segmencie 2-5 lat?


Odpowiedź na interpelację nr 34225

w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys

Warszawa, 14-09-2015

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Ewy Kołodziej nr 34225 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie, uprzejmie informuję, że:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi aktywną politykę liberalizacji wizowej chcąc umożliwić większą dostępność polskich wiz dla obywateli Ukrainy i Białorusi. Kierując się tymi zasadami polskie urzędy konsularne wydają m.in. więcej wiz wieloletnich, szeroko korzystając - w przypadku Ukrainy – z możliwości określonych w przepisach art. 5 Umowy między Unią Europejską i Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz, a także art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (WKW) - w przypadku Białorusi. Dla polskiej służby konsularnej jest to jeden z podstawowych priorytetów polityki wizowej wobec obywateli tych krajów.

Mamy świadomość, że stałe zwiększanie liczby wydawanych wiz wieloletnich przyczynia się nie tylko do promowania Polski pod względem turystycznym, ekonomicznym i kulturalnym, ale również do zmniejszenia obciążenia administracyjnego urzędów konsularnych w tych krajach i - w konsekwencji - lepszego zaspokojenia stale rosnącego popytu na wizy.

Na przestrzeni ostatnich lat, polskie konsulaty – działając zgodnie z wytycznymi resortu spraw zagranicznych - prowadzą stałe szkolenia dla pracowników, działających w ramach outsourcingu wizowego w Punktach Przyjęć Wniosków Wizowych (PPWW), ukierunkowane na „wychwytywanie” osób spełniających, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, wymogi dla otrzymania wizy wieloletniej, zamieszczają stosowne informacje na stronach internetowych i tablicach informacyjnych urzędów konsularnych oraz usługodawcy zewnętrznego. Ponadto przy okazji konferencji prasowych, narad z przedstawicielami branży turystycznej oraz spotkań roboczych konsulowie regularnie informują o możliwości i warunkach ubiegania się o wizy wieloletnie.

Poczynając od 2013 r. polskie urzędy konsularne na Ukrainie i Białorusi - zgodnie z zaleceniami MSZ i w oparciu o zapisy art. 24 WKW - wdrożyły praktykę wydawania wiz z 2-letnim okresem ważności osobom, które są m.in. uczestnikami wyjazdów turystycznych, jeżeli wcześniej posiadały co najmniej dwie wizy Schengen (w tym jedną polską), z których prawidłowo korzystały. Niezależnie od powyższego, konsul w każdym indywidualnym przypadku może podjąć decyzję o wydaniu wizy wielokrotnej o okresie ważności od 6 miesięcy do 5 lat, jeżeli na podstawie analizy historii wizowej cudzoziemca oraz załączonych dokumentów uzna, iż spełnione zostały warunki określone w art. 24 ust. 2 WKW. Konsulowie RP na Ukrainie i Białorusi szeroko korzystają z tej możliwości.

Wszystkie te działania skutkują w ostatnich latach dynamicznym wzrostem liczby wiz wieloletnich Schengen, wydawanych w tych krajach przez polskie konsulaty. Jeśli w 2013 r. odsetek wiz z okresem ważności 2-5 lat na Ukrainie wynosił 10,94 % (57 783 wiz z 528 274 wszystkich wydanych wiz Schengen), to w 2014 r. – 41,98 % (233 648 z 556 511), a w okresie styczeń – lipiec 2015 r. 42 % (102 158 z 245 364). Analogicznie na Białorusi było to 2,41 % w 2013 r. (6 549 z 271 465), 11,84 % w 2014 r. (38 267 z 323 112) i 25,55 % w okresie styczeń – lipiec 2015 r. (48 664 z 190 487).

Wyrażając przekonanie, że w przyszłości te wskaźniki mogą jeszcze wzrosnąć, pragnę jednakże zaznaczyć, że konsulowie RP realizując zalecenia Ministerstwa dotyczące polityki wizowej, są zobowiązani działać w ramach obowiązujących przepisów, zarówno na poziomie prawa międzynarodowego (umowa bilateralna między Unią Europejską i Ukrainą), jak i prawa unijnego (WKW). Ponadto stosowana przez nich praktyka wizowa musi być zgodna z ustalanymi w ramach Lokalnej Współpracy Schengen jednolitymi zasadami wydawania wiz dla wszystkich urzędów konsularnych państw strefy Schengen.

Podzielając opinię Pani Poseł Ewy Kołodziej co do celowości wydawania jak największej liczby wiz wieloletnich, pragnę zapewnić, iż polskie urzędy konsularne na Ukrainie i Białorusi będą wykorzystywały w tym celu wszelkie dostępne im instrumenty prawne i organizacyjne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Henryka Mościcka-Dendys

Podsekretarz Stanu

Komentarze  

 
0 #1 Noe 2015-09-18 12:15
Ciekawe kiedy wyjdą na jaw pierwsz błędy
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.33 MB
Application afterInitialise: 0.085 seconds, 1.45 MB
Application afterRoute: 0.093 seconds, 2.09 MB
Application afterDispatch: 0.180 seconds, 3.01 MB
Application afterRender: 0.394 seconds, 3.68 MB

Zużycie pamięci

3896120

Zapytań do bazy danych: 44

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '5sp073srsdeou7a7gs5j78tj03'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1498368751' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '5sp073srsdeou7a7gs5j78tj03'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5sp073srsdeou7a7gs5j78tj03','1498374151','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1764)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5525
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 07:02:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 07:02:31' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5525'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1278
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-06-25 07:02:31' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-06-25 07:02:31' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5525
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5525

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.158.50.26'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5525
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1764 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1764
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1302
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 138
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 332
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 332, '2017-06-25' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2017-06-25' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2017-06-25' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 326
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 326, '2017-06-25' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-25 07:02:31')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-25 07:02:31')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 522
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5513
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2462
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5469
 40. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5277
 41. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 07:02:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 07:02:31' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 42. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 43. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 44. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2017-06-25' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak