Sunday, Mar 26th

Last update:07:35:19 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Coraz więcej wiz pięcioletnich. Interpelacja Ewy Kołodziej przynosi efekty

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

W toku prowadzonej przez portal "Port Europa" kampanii społecznej na rzecz wiz pięcioletnich dla Ukraińców i Białorusinów, zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie interpelacji w sprawach wizowych do Pani Poseł Ewy Kołodziej. Efekt - interpelacja i odpowiedź MSZ - daje podstawy do optymizmu.

 

To enjoy existence to the fullest it is significant to be healthy. How can medicines help up? Sure thing, one of the beautiful place where humanity can buy remedies is online drugstore. In our generation the stock you can order from the Web is actually infinite. Drugs like Deltasone often is used to solve disorders such as severe allergies. Glucocorticoids synthetic steroids, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. There are numerous others. A lot of doctors know about price of cialis. What do you know about cialis generic best price? Albeit erectile disfunction is more common among older men, that doesn’t make it “normal”. Erectile dysfunction can act the quality of life. However there are some medications that can help us without harming your hard-on. Prescription medicines can save lives, but they can also come with unwanted side effects. It's great to think that not all remedies are healthy. Several men using this drug typically do not have serious side effects to Cialis. Take the container with you, even if it is empty. If you fear that someone might have taken an overdose of this medication, go to the emergency department of your local hospital at once.

 


Interpelacja nr 34225

do ministra spraw zagranicznych. Zgłaszająca - poseł Ewa Kołodziej

w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie

Szanowny Panie Ministrze!

Kontakty i współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami była i jest konieczna, a to z uwagi na nasze geopolityczne położenie. Wielu naszych rodaków utrzymuje silne kontakty handlowe ze swoimi partnerami z Ukrainy czy Białorusi. Podobnie jest w odwrotnym kierunku, z tym jednak utrudnieniem, że co pewien czas obywatel Ukrainy czy Białorusi zmuszony jest występować o kolejną wizę uprawniającą go do przekraczania granicy Polski. Liczne działania ministerstwa przyczyniły się do zwiększenia liczby wydawanych wiz, niemniej jednak problem nie znalazł szczęśliwego rozwiązania, albowiem jak wynika z informacji otrzymywanych od zainteresowanych uzyskanie wizy w dalszym ciągu jest znacząco utrudnione. Powodem zaistniałej sytuacji jest bardzo duża liczba chętnych, która powoduje ogromne kolejki w naszych konsulatach w Białorusi oraz Ukrainie. Występowanie problemów związanych z uzyskaniem wizy w sposób w pełni legalny powoduje występowanie procederów nielegalnych, takich jak nielegalne pośrednictwo wizowe czy blokowanie elektronicznego systemu e-konsulat przez hakerów. Rozwiązaniem na powyższy problem może być zmiana polityki wizowej prowadzonej przez konsulaty w Ukrainie oraz Białorusi, która obecnie polega na wydawaniu wiz krótkoterminowych, natomiast w przyszłości mogłaby przejawiać się częstszym wydawaniem wiz długoterminowych. Wielu Ukraińców oraz Białorusinów z uwagi na upływający termin ważności wizy, zmuszona jest ustawiać się ponownie w kolejce o nową wizę, przez co dodatkowo zwiększa się popyt na wizy uprawniające do wjazdu na teren RP oraz strefy Schengen. W tym miejscu należy podkreślić, że w przeszłości to między innymi Polska zabiegała o możliwość wydawania wiz długoterminowych, a w obecnej chwili niezmiernie rzadko korzysta z takiej możliwości. Istotnym jest, że Kodeks Wizowy Schengen uprawnia do tego, żeby obcokrajowcowi wydać wizę długoterminową, gdy na swoim koncie posiada on już od trzech do pięciu wiz Schengen w całej swojej historii.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych danych dotyczących okresu ważności wiz wydawanych przez polskie konsulaty w Ukrainie oraz Białorusi. Proszę równocześnie o zaprezentowanie stanowiska Pańskiego resortu względem przedstawionej powyżej propozycji zmian, które zmierzałyby do częstszego wykorzystywania wiz długoterminowych. Czy resort prowadzi bądź zamierza prowadzić akcję informacyjną dla osób aplikujących o wizę oraz jakie należy spełnić kryteria, aby uzyskać wizę długoterminową, tj. w segmencie 2-5 lat?


Odpowiedź na interpelację nr 34225

w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys

Warszawa, 14-09-2015

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Ewy Kołodziej nr 34225 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Białorusi oraz Ukrainie, uprzejmie informuję, że:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi aktywną politykę liberalizacji wizowej chcąc umożliwić większą dostępność polskich wiz dla obywateli Ukrainy i Białorusi. Kierując się tymi zasadami polskie urzędy konsularne wydają m.in. więcej wiz wieloletnich, szeroko korzystając - w przypadku Ukrainy – z możliwości określonych w przepisach art. 5 Umowy między Unią Europejską i Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz, a także art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (WKW) - w przypadku Białorusi. Dla polskiej służby konsularnej jest to jeden z podstawowych priorytetów polityki wizowej wobec obywateli tych krajów.

Mamy świadomość, że stałe zwiększanie liczby wydawanych wiz wieloletnich przyczynia się nie tylko do promowania Polski pod względem turystycznym, ekonomicznym i kulturalnym, ale również do zmniejszenia obciążenia administracyjnego urzędów konsularnych w tych krajach i - w konsekwencji - lepszego zaspokojenia stale rosnącego popytu na wizy.

Na przestrzeni ostatnich lat, polskie konsulaty – działając zgodnie z wytycznymi resortu spraw zagranicznych - prowadzą stałe szkolenia dla pracowników, działających w ramach outsourcingu wizowego w Punktach Przyjęć Wniosków Wizowych (PPWW), ukierunkowane na „wychwytywanie” osób spełniających, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, wymogi dla otrzymania wizy wieloletniej, zamieszczają stosowne informacje na stronach internetowych i tablicach informacyjnych urzędów konsularnych oraz usługodawcy zewnętrznego. Ponadto przy okazji konferencji prasowych, narad z przedstawicielami branży turystycznej oraz spotkań roboczych konsulowie regularnie informują o możliwości i warunkach ubiegania się o wizy wieloletnie.

Poczynając od 2013 r. polskie urzędy konsularne na Ukrainie i Białorusi - zgodnie z zaleceniami MSZ i w oparciu o zapisy art. 24 WKW - wdrożyły praktykę wydawania wiz z 2-letnim okresem ważności osobom, które są m.in. uczestnikami wyjazdów turystycznych, jeżeli wcześniej posiadały co najmniej dwie wizy Schengen (w tym jedną polską), z których prawidłowo korzystały. Niezależnie od powyższego, konsul w każdym indywidualnym przypadku może podjąć decyzję o wydaniu wizy wielokrotnej o okresie ważności od 6 miesięcy do 5 lat, jeżeli na podstawie analizy historii wizowej cudzoziemca oraz załączonych dokumentów uzna, iż spełnione zostały warunki określone w art. 24 ust. 2 WKW. Konsulowie RP na Ukrainie i Białorusi szeroko korzystają z tej możliwości.

Wszystkie te działania skutkują w ostatnich latach dynamicznym wzrostem liczby wiz wieloletnich Schengen, wydawanych w tych krajach przez polskie konsulaty. Jeśli w 2013 r. odsetek wiz z okresem ważności 2-5 lat na Ukrainie wynosił 10,94 % (57 783 wiz z 528 274 wszystkich wydanych wiz Schengen), to w 2014 r. – 41,98 % (233 648 z 556 511), a w okresie styczeń – lipiec 2015 r. 42 % (102 158 z 245 364). Analogicznie na Białorusi było to 2,41 % w 2013 r. (6 549 z 271 465), 11,84 % w 2014 r. (38 267 z 323 112) i 25,55 % w okresie styczeń – lipiec 2015 r. (48 664 z 190 487).

Wyrażając przekonanie, że w przyszłości te wskaźniki mogą jeszcze wzrosnąć, pragnę jednakże zaznaczyć, że konsulowie RP realizując zalecenia Ministerstwa dotyczące polityki wizowej, są zobowiązani działać w ramach obowiązujących przepisów, zarówno na poziomie prawa międzynarodowego (umowa bilateralna między Unią Europejską i Ukrainą), jak i prawa unijnego (WKW). Ponadto stosowana przez nich praktyka wizowa musi być zgodna z ustalanymi w ramach Lokalnej Współpracy Schengen jednolitymi zasadami wydawania wiz dla wszystkich urzędów konsularnych państw strefy Schengen.

Podzielając opinię Pani Poseł Ewy Kołodziej co do celowości wydawania jak największej liczby wiz wieloletnich, pragnę zapewnić, iż polskie urzędy konsularne na Ukrainie i Białorusi będą wykorzystywały w tym celu wszelkie dostępne im instrumenty prawne i organizacyjne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Henryka Mościcka-Dendys

Podsekretarz Stanu

Komentarze  

 
0 #1 Noe 2015-09-18 12:15
Ciekawe kiedy wyjdą na jaw pierwsz błędy
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto