Sunday, Jun 25th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Czechy: państwo, które nie istnieje

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 28
SłabyŚwietny 

Fot. Wikipedia

Jak to Czechy nie istnieją jako państwo – spyta z pewnością większość czytelników. To z kim w takim razie graniczy Polska na południowym-zachodzie? Otóż właśnie nie z Czechami, ale z Republiką Czeską. Niby to samo, ale myliłby się ten, kto by myślał, że chodzi tu jedynie o nic nie znaczące lingwistyczne niuanse.


W większości państw świata mamy do czynienia z taką trochę snobistyczną manierą, wedle której oficjalna nazwa państwa różni się od jej nazwy potocznej. Nasz kraj oficjalnie nazywa się Rzeczpospolita Polska, choć z prawdziwą Rzeczpospolitą, czyli wspólnym państwem Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców, obecna monoetniczna Polska nie ma nic wspólnego. Niemcy to wcale nie Niemcy, lecz Republika Federalna Niemiec. Nasz północny sąsiad to żadna Rosja, ale Rosyjska Federacja. Na wschodzie i południu nie graniczymy z żadną Białorusią ani Słowacją, lecz z Republiką Białoruś i z Republiką Słowacją. Nie mówiąc już o Królestwie Szwecji czy Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Przyzwyczailiśmy się, że kraj nie może oficjalnie nazywać się tak, jak się w rzeczywistości nazywa (czyli po prostu: Polska, Słowacja, Rosja), lecz musi być ten przyrostek: Republika, Królestwo, względnie Federacja lub Republika Federalna. Bo wtedy brzmi jakoś tak niby bardziej doniośle, poważnie, formalnie. Leczenie kompleksów, nadmierna tytułomania? Moim zdaniem tak, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę pewną ciekawą prawidłowość. Otóż im bardziej autorytarny kraj, tym więcej takich doniosłych członów w jego formalne nazwie. A już jeżeli w oficjalnej nazwie państwa mamy słowo „Demokratyczna Republika” lub „Republika Ludowa”, to już możemy być pewni, że to jakiś kraj trzeciego świata: „demokratyczne” w nazwie są republika Konga czy Korea Północna. W tej sytuacji niezwykłym wyczuciem i zdrowym rozsądkiem wykazali się twórcy niepodległej Ukrainy, którzy 24 sierpnia 1991 roku, ogłaszając niepodległość nowego państwa zrezygnowali z bufonowatej nazwy Republika Ukrainy czy Republika Ukraińska i przyjęły genialny w swojej prostocie wybór: oficjalna nazwa Ukrainy to po prostu Ukraina. Bez żadnych „republik” i „demokratycznych, suwerennych, federalnych zjednoczonych królestw”, którymi karmi nas światowa dyplomacja, myśląc że im więcej wydumanych członów w nazwie, tym bardziej doniośle.

Mając na uwadze, że w większości przypadków oficjalna nazwa państwa jest po prostu potrzebna dyplomatom, prawnikom i nikomu więcej, zwykli ludzie nic sobie z tej tytułomanii nie robią. Czy ktokolwiek z was powiedział, że wybiera się na wycieczkę do Federacji Rosyjskiej, Republiki Federalnej Niemiec czy Republiki Słowackiej? Nie – jedziemy po prostu do Rosji, Niemiec i Słowacji, a wracamy z wycieczki nie do Rzeczpospolitej Polskiej, tylko po prostu do Polski. I te same zwyczaje językowe przenosimy również na Republikę Czeską, skracając jej nazwę po prostu na „Czechy”. A tu niespodzianka: akurat nasz południowo-zachodni sąsiad to jedno z niewielu krajów Europy, w przypadku którego użycie oficjalnej nazwy „Czeska Republika” zamiast swojsko brzmiących Czech, nie jest wynikiem zbędnej tytułomanii, ale ma swoje merytoryczne uzasadnienie. W odróżnieniu od sąsiedniej Republiki Słowackiej, która mogłaby się nazywać po prostu Słowacją – jak jej południowy sąsiad, który niedawno zmienił oficjalną nazwę z Republiki Węgierskiej na Węgry.

Republika Czeska ma jednak uzasadnienie z tego względu, że jest to de facto zlepek trzech odmiennych krajów, spośród których każdy jest formalnie równorzędny. Republikę Czeską tworzą Czechy, Morawy i Śląsk (czeski Śląsk – tam gdzie Zaolzie, Ostrawa, Bohumin i Frydek-Mistek). Te części składowe różnią się od siebie może nie tak jak belgijska Walonia od Flandrii, ale i tak dość istotnie. I to pod wieloma względami, o których w skrócie powiemy sobie poniżej.

Zajmujące jakieś 65% powierzchni państwa etniczne Czechy – to ta część Republiki Kraju, która dla nas jawi się jako kwintesencja całego państwa, a nawet całej byłej Czechosłowacji. Czechy to Praga, Karlove Vary, Pardubice, Liberec oraz znane Polakom z weekendowych wypadów przygranicznej tereny w Sudetach. Czechy to Śnieżka od czeskiej strony, Skalne Miasto i kaplica z ludzkich czaszek. Czechy to dobry wojak Szwejk, niezbyt zrozumiały język prażaków (w odróżnieniu od Moraw i Ostrawy), to ateizm przeciwstawiany często polskiemu katolicyzmowi, wręcz przysłowiowy liberalizm. Etniczne Czechy – to wszystkie te ochy i achy Mariusza Szczygła nad czeskością, która często jawi się nam jako synonim „nowoczesności”, „europejskości” i jest przeciwstawiana „polskiemu zaściankowi”. Czechy – to wypundrowane Karlove Vary i Praga, które mimo swego oczywistego uroku i walorów architektonicznych dawno straciły autentyczność i stały się skansenem dla turystów. Jednym słowem, zachodnia część Republiki Czeskiej, czyli to co rzeczywiście jest Czechami, to jest właśnie to, co my Polacy mamy na myśli, gdy mówimy „Czechy”, „czeskie”, „Republika Czeska”. A więc nie tylko zachwyty, ale też stereotyp o złym Czechu, który jest zniemczonym konformistą i nie lubi Polaków, w odróżnieniu od bardziej swojskiego Słowaka.

Tymczasem Czechy to jak by nie patrzeć tylko jakieś 65% Republiki Czeskiej. A więc część zdecydowanie dominująca, ale nie mająca wyłączności na wspólne państwo. Pozostałe dwa człony Republiki, czyli Morawy i Śląsk, nie są bowiem żadnym kwiatkiem do kożucha, ale bardzo istotnymi częściami składowymi wspólnego państwa, bez których to państwo nie byłoby tym czym jest obecnie.

Zacznijmy od Śląska, bo jego odrębność najłatwiej będzie Polakom wytłumaczyć. Czeski Śląsk różni się od Czech (powiedzmy, od Pragi) w takim samym lub nawet większym stopniu, jak Chorzów czy Bytom od Warszawy i Płocka. Zupełnie odmienna kultura, tradycje, a nawet język. Wszyscy wiemy, jak język (dialekt?) śląski różni się od literaturowego języka polskiego. I właśnie tak samo różni się język, w którym na co dzień mówią mieszkańcy Ostrawy, Bohumina czy Czeskiego Cieszyna, od języka prażaków czy mieszkańców Pardubic. Przy czym to oczywiście pewne uproszczenie: tak jak nie każdy mieszkaniec Katowic mówi po śląsku, tak samo nie każdy ostrawak mówi w lokalnym czeskośląskim dialekcie. Ale tak czy inaczej Polak bez problemu zrozumie ostrawaka (język czeski używany w Ostrawie brzmi bardziej tak jak polski czy słowacki), a może przy tym kompletnie nie zrozumieć mieszkańców czeskiej stolicy.

Do tego dochodzą różnice w tradycjach, które również łatwo nam zrozumieć. Nasz Śląsk wyróżnia się na tle reszty kraju, bo tylko tu jest takie zagłębie przemysłowe i górnicze w oparciu o węgiel kamienny. A to rodzi określoną tradycję, kulturę, górnicze zwyczaje, własne problemy i wyzwania, których reszta Polski po prostu nie zrozumie. Dokładnie tak samo jest w Czeskiej Republice: relacje między Pragą a Ostrawą są takie jak między Warszawą a Katowicami. A górniczym Katowicom i Ostrawie bliżej jest do siebie wzajemnie, niż do swoich stolic.

Z Morawami jest podobnie. Stolica kraju, czyli Brno, jest dla Czechów tym, czym dla Polaków Kraków. A więc „drugą stolicą” i miastem, które zawsze jest przeciwstawiane „wyniosłej, zadufanej w sobie, patrzącej na wszystkich z góry” Pradze. A więc Praga to odpowiednik naszej Warszawy, Ostrawa to odpowiednik Katowic, a Brno – odpowiednik Krakowa. Z tą różnicą, że u nas te różnice i animozje między miastami są mniej sformalizowane, a Śląsk i Galicja nie uchodzą za odrębne, niemal autonomiczne regiony, jakimi są de facto (ale nie de jure) czeski Śląsk i Morawy.

Brno to nie tylko drugie największe miasto republiki, ale też faktycznie „druga stolica”. U naszych sąsiadów nie do pomyślenia byłaby taka koncentracja władzy i urzędów w stolicy, jaka ma miejsce u nas. W stolicy Moraw mieści się siedziba wielu instytucji centralnych, między innymi władzy sądowniczej: to Brno, a nie Praga, jest siedzibą Sądu Najwyższego i Sądu Konstytucyjnego. Tak właśnie Czesi, Ślązacy i Morawiacy (w skrócie: obywatele Republiki Czeskiej) rozumieją równomierny rozwój kraju, poszanowanie praw regionów i oddzielenie (również terytorialne) władzy sądowniczej od ustawodawczej i wykonawczej. O analogicznym rozwiązaniu w Polsce, czyli przeniesieniu do Krakowa siedziby Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli, możemy na razie tylko pomarzyć – u nas w odróżnieniu od Republiki Czeskiej dominującą ideologią jest warszawocentryzm.

Morawy są regionem, który różni się od Czech jeszcze bardziej, niż wspomniany wcześniej Śląsk. Morawy są bardziej katolickie, jak Słowacja i Austria, podczas gdy Czechy są przeważnie ateistyczne, a nieliczni wierzący są protestantami. Czechy są krajem typowo piwnym, a na Morawach pije się (i robi) dobre miejscowe wino. Czesi są austrofobami – Morawiakom jest pod wieloma względami bliżej do Wiednia, niż do Pragi. Młodzi mieszkańcy Pragi, urodzeni już po 1993 roku, autentycznie nie rozumieją języka słowackiego – w Brnie coś takiego byłoby nie do pomyślenia, bo tutejszy wariant języka czeskiego jest wręcz bardziej do słowackiego podobny, niż praski dialekt miejski. I tych przykładów można by mnożyć. Obrazowo mówiąc, Morawy – to coś pośredniego między właściwymi Czechami a Słowacją, przy czym mimo przynależności do Republiki Czeskiej, pod wieloma względami morawiakom bliżej do Słowaków, niż do zachodnich Czechów.

Jak już wspomnieliśmy, Czechy „właściwe” zajmują jakieś 60-65% Republiki Czeskiej. Skąd ta niejednoznaczność? Otóż mimo całego tego wyczulenia na kwestie równorzędności Czech, Moraw i Śląska, Republika Czeska nie jest państwem federalnym, lecz unitarnym. A podział administracyjny nie do końca oddaje rzeczywiste podziały etniczne. W dodatku, Śląsk i Morawy są często łączone w jedną jednostkę i razem przeciwstawiane Czechom. Typowym przykładem jest kraj (województwo) Śląsko-Morawski ze stolicą w Ostrawie, obejmujący większość ziem czeskiego Śląska, ale też północno-wschodnie Morawy. Zamiast osobnych województw (krajów) Śląskiego i Morawskiego, ziemie śląsko-morawskie są byle jak podzielone między poszczególne jednostki administracyjne, w oderwaniu od rzeczywistych granicy między historycznymi granicami Czech, Śląska i Moraw. W dużej mierze wynika to z szowinistycznych nastrojów rządzących krajem Czechów – Prażaków, którzy w tej sposób chcieli zdusić autonomistyczne nastroje Morawiaków i Ślązaków, mimo że w Brnie ani Ostrawie nie było żadnych sił separatystycznych, ludziom chodziło bardziej o poszanowanie odrębności w zakresie języka i kultury.

Mimo to, Praga o wiele chętniej dzieli się władzą stołeczną z Brnem, niż Warszawa z Krakowem czy Gdańskiem. Jak już wspomnieliśmy, w Republice Czeskiej, mimo unitarnego charakteru państwa, istnieje powszechne przekonanie o konieczności deglomeracji władzy. Czyli o tym, że siedziby urzędów centralnych niekoniecznie muszą mieścić się w stołecznej Pradze: duża część z nich (władza sądownicza i nie tylko) jest w „drugiej stolicy” – Brnie, część jest rozproszona po innych ośrodkach, np. znajduje się w Ostrawie.

Na koniec dodajmy, że odrębność Czech i łącznie traktowanych Śląska-Moraw ma głębokie podstawy historyczne. Po ogłoszeniu państwowości przedwojennej Czechosłowacji w 1918 roku państwo to składało się oficjalnie z czterech części składowych: Czech, Śląska-Moraw, Słowacji i Rusi Podkarpackiej (dziś ukraińskie Zakarpacie). A więc wbrew nazwie nie była to tak naprawdę Czechosłowacja, ale Czecho-Morawośląsko-Słowacjo-Zakarpacie. Przy czym dwie z tych części składowych: Czechy i Słowacja, w odrodzonej po I wojnie światowej państwie dominowały, stąd Czechosłowacja.

I jeszcze ciekawostka: jeszcze w 1985 roku totalną abstrakcją wydawała się niepodległość Słowacji, mimo że jest to kraj z zupełnie inną (węgierską, a nie austriacko-niemiecką) tradycją, który już w latach 1939-45 był formalnie osobnym państwem. Tak samo dzisiaj nikomu do głowy nie przyjdzie ogłoszenie niepodległości przez Śląsk i Morawy. I do tego na pewno nie dojdzie. Ale to nie oznacza, że Zaolzie, Ostrawa i Brno to Czechy. Nie, to są owszem lojalne wobec Pragi części składowe Republiki Czeskiej, ale z własną, nieczeską tradycją i tożsamością, którą zresztą Czesi szanują. I stąd właśnie narodowość śląska i morawska w spisach powszechnych, stąd to wyczulenie obywateli wspólnego państwa na to, by używać nawet w mowie potocznej nazwy Czeska Republika, a nie Czechy. Bo powiedzieć, że Brno czy Ostrawa to Czechy, to tak jak nazwać Dąbrowę Górniczą czy Zawiercie Śląskiem: to przecież nie Śląsk, a Zagłębie i wbrew pozorom jest to ogromna różnica – mimo że wszystko to jest częścią Województwa Śląskiego i nikt tego nie kwestionuje. Tak samo z relacjami Czechy – Śląsk – Morawy: o żadnych żądaniach autonomii czy niepodległości tu nie ma mowy, wszystkim jest dobrze w ramach wspólnej Republiki Czeskiej, ale każdego Ślązaka i Morawiaka wkurza to, że obcokrajowcy nazywają ich ziemie Czechami. O czym powinniśmy pamiętać i my, jadąc na wycieczkę w te strony. Jakby to dziwnie nie brzmiało, ale warto nauczyć się mówić „Czeska Republika” zamiast swojskiego „Czechy”. I mieć przy tym świadomość faktu, że słowo „Czechy” to wcale nie jest skrót od tej formalnej nazwy państwa, lecz pojęcie oznaczające tylko jeden z regionów tego wspólnego, czesko-śląsko-morawskiego państwa, które graniczy z nami od południowego zachodu.

---

Może Cię zainteresować:

Bezpłatny internetowy kurs języka czeskiego

Język czeski. Podręcznik do nauki słownictwa

Język słowacki. Podręcznik dla początkujących

Bratysława i Wiedeń. Przewodnik po sercu Europy

 

 

Komentarze  

 
-1 #1 jubus 2013-07-27 21:48
Dobrze, że zająłeś się w końcu Republiką Czeską, ale szkoda, że nie napisałeś o paru rzeczach. Po pierwsze flaga Czech - jest biało czerwona, tak jak flaga Polski, a ten niebieski element jest właśnie symbolem Moraw, chociaż tutaj może akurat się mylę. Po drugie, Rzeczpospolita, to nie nazwa RP, którą budowali Polacy, Litwini, Rusini (o Ukraińcach i Białorusinach to nikt nie słyszał, aż do połowy XIX wieku), Niemcy, Żydzi, Włosi, Francuzi, Rosjanie, Ormianie i wiele innych nacji, zamieszkujących to państwo, a po prostu określenie republiki. Republikę Rzymską nazywano Rzeczypospolitą . Co więcej, nie napisałes o podziale, Czechosłowacji na Czecho-Słowację, który się odbył pod inwazji państw UW pod koniec lat 60-ych, jeśli dobrze pamiętam to w 1969 roku.
Szkoda tylko, że nie piszesz w podobnym tonie o innych "zlepiańcach" przede wszystkim tym czymś co się nazywa Ukraina, a co nigdy jednolitym państwem nie było, chyba, że przez króciutki okres po akcie zjednoczenie w 1918 roku. Białoruś to też zlepek wielu ziem, podobnie jak Litwa. Cała Europa i cały świat właściwie to zlepek różnych lokalnych światów i narodzików i Republika Czeska, RP czy inne państwa, nie są tu wyjątkiem.
Ja bym jeszcze wspomniał o elemencie niemieckim, bo tzw. Sudetenland istniał właściwie jeszcze przed oficjalnym jego powstaniem pod koniec lat 30-ych. Czesi zamieszkiwali właściwie teren będący w głębi Czech i Moraw, ziemie nadgraniczne były zamieszkane przez Niemców.
Cytować
 
 
+1 #2 jubus 2013-07-27 21:52
Warto wspomnieć też i czymś takim, istniejącym tuż po utworzeniu Czechosłowacji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_Czechy
Cytować
 
 
+8 #3 lzw 2013-07-28 10:27
Olomouc and Místek are in Moravia not in Silesia, Frýdek on the other hand to Silesia belongs, as Frydek-Místek is over border municipality. Ostrava lays on border as well (similar to Těšín- Cieszyn on Czech-Polish border). Excellent article I really enjoy to read it. Sorry for English, but unfortunately as Moravian I am able to read only.
Cytować
 
 
0 #4 jubus 2013-07-28 11:35
Then write Czech/Moravian, please. It would help us to pick up some Czech/Moravian words and phrases.
Cytować
 
 
+4 #5 Duneson 2013-07-29 14:49
Cytuję jubus:
Dobrze, że zająłeś się w końcu Republiką Czeską, ale szkoda, że nie napisałeś o paru rzeczach. Po pierwsze flaga Czech - jest biało czerwona, tak jak flaga Polski, a ten niebieski element jest właśnie symbolem Moraw, chociaż tutaj może akurat się mylę. Po drugie, Rzeczpospolita, to nie nazwa RP, którą budowali Polacy, Litwini, Rusini (o Ukraińcach i Białorusinach to nikt nie słyszał, aż do połowy XIX wieku), Niemcy, Żydzi, Włosi, Francuzi, Rosjanie, Ormianie i wiele innych nacji, zamieszkujących to państwo, a po prostu określenie republiki. Republikę Rzymską nazywano Rzeczypospolitą . Co więcej, nie napisałes o podziale, Czechosłowacji na Czecho-Słowację, który się odbył pod inwazji państw UW pod koniec lat 60-ych, jeśli dobrze pamiętam to w 1969 roku.
Szkoda tylko, że nie piszesz w podobnym tonie o innych "zlepiańcach" przede wszystkim tym czymś co się nazywa Ukraina, a co nigdy jednolitym państwem nie było, chyba, że przez króciutki okres po akcie zjednoczenie w 1918 roku. Białoruś to też zlepek wielu ziem, podobnie jak Litwa. Cała Europa i cały świat właściwie to zlepek różnych lokalnych światów i narodzików i Republika Czeska, RP czy inne państwa, nie są tu wyjątkiem.
Ja bym jeszcze wspomniał o elemencie niemieckim, bo tzw. Sudetenland istniał właściwie jeszcze przed oficjalnym jego powstaniem pod koniec lat 30-ych. Czesi zamieszkiwali właściwie teren będący w głębi Czech i Moraw, ziemie nadgraniczne były zamieszkane przez Niemców.

Niebieski na fladze Czeskiej to pozostałość po Czechosłowacji, niebieski miał symbolizować Słowację, ale po jej rozpadzie zachowano go. Jako ciekawostkę mogę napisać że kolor czerwony na polskim godle, został wprowadzony za rozbicia dzielnicowego przez Przemyślidów, wcześniej tło godła było niebieskie.
Cytować
 
 
+1 #6 YaMam 2013-07-29 19:01
trafiłem przypadkiem ale po tym wpsie zostanę na portalu na dłużej.
Cytować
 
 
+1 #7 Karol Trammer 2013-07-30 17:45
Jakie jeszcze instytucje centralne - poza ośrodkami wymiaru sprawiedliwości : Sądem Najwyższym, Prokuraturą Generalną i Trybunałem Konstytucyjnym - mają swoje siedziby w Brnie?
Cytować
 
 
+1 #8 Robert 2013-07-30 19:19
Obecna Polska nie jest monoetniczna! Czyżby ktoś niedowidział? W tym kraju żyje prawie milion Ślązaków.
Cytować
 
 
+5 #9 jubus 2013-07-31 08:32
Cytuję Robert:
Obecna Polska nie jest monoetniczna! Czyżby ktoś niedowidział? W tym kraju żyje prawie milion Ślązaków.

Nie tylko Ślązaków. Także Kaszubów, Lublinian, Mazowszan, Pomorzan i wiele innych ludów. Polska jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie, kulturowo, historycznie, kulinarnie państw w Europie, jedynie Rosja, Włochy, może Ukraina, Hiszpania czy Turcja mogą się z nami równać. W Polsce są wpływy z całej niemal Europy, także Orientu, o czym autor i większość osób, chyba zapomniała.
Cytować
 
 
0 #10 seba von breslau 2013-09-26 12:24
wow, nie wiedziałem, że w internecie można znaleźć taki fajny portal :) wszystko wskazuje, że zostanę tutaj na dłużej.
Mnie oczywiście interesuje wszystko co związane z Czechami ,o promiňte, z Republiką Czeską :D więc artykuły o tym kraju będą dla mnie najciekawsze i najchętniej czytane.
Cytować
 
 
0 #11 Martyna 2013-10-21 14:58
:P :roll: :lol:
Cytować
 
 
-3 #12 Chjrwat bialy 2014-01-07 23:50
W Ukrainie rowniez nie wszystko jest prosto? jak pisze autor. Ukraina moglaby istniec jak mniej-wiecej normalne panstwo chyba pod warunkiem, ze jest panstwem federalnym. Ukraina w rzeczywistosci jest trzema panstwami conajmniej w jednym. Naprzyklad narod Galicji, z ktorej mam pochodzenie, mentalnie, genetycznie, kulturalnie, historycznie roznie sie od Ukraincow (Malorosow) w wiekszym topniu niz czechy od slowakow, jednak chybna ideologia ukrainskiego nacjonalizmu ciagle przekonywa, ze jestesmy ukraincami. I po tylu lat takiego przekonywania juz wiekszosc rdzennych mieszkancow Galicji uwaza, ze to jest tak. To jest, jednak, wielki problem, bowiem Wschod i Zachod Ukrainy, deklarujac wspolne etniczne pochodzenie, nie potrafili za 23 lata odnalezc wspolnej strategii na przyszlosc.
Cytować
 
 
+4 #13 jubus 2014-01-08 08:36
Bardzo mądry komentarz. Od dawna pisałem to samo, ale autor, mający ciągotki ku "nacjonalistom ukraińskim", tak samo twierdzi, że Ukraina to Europa Środkowa, zapominając, że Kijów nawet nie leży w centrum tego kraju, ale bardziej na północny-zachód (prawie w środku na linii zachód-wschód). Galicja jest obca Ukrainie tak samo jak i Donbas, Lwów jest równie obcy Ukraińcom jak Ługańsk, twierdzenie, że jest inaczej wynika po prostu z ignorancji.
Co do Czech, to akurat je, można by porównać do Ukrainy zachodnio-centralnej, Słowację do Ukrainy wschodniej, chociaż nie bardzo, bo Słowacy to jednak oddzielny naród, ale Morawianie też są obcy.
Trzeba jednać pamiętać, że Czesi (obywatele Rep.Cz)mają takie pierdoły kompletnie w nosie i to co ich odróżnia od Polaków czy Ukraińców to styl bycia i życia, bardzo zbliżony do mojego zresztą, kompletnie olewczy w stosunku do rzeczywistości, ale i racjonalny oraz pragmatyczny do bólu. Właściwie to jestem "polskim Czechem", ateista, skrajnym eurosceptykiem, mającym w d.... wszystko na wokoło, lubiacym piwo i dobre jedzenie, czytajacym w wolnym czasie (Czesi czytają kilka razy częściej niż Polacy), racjonalistą i pragmatykiem, nie lubiącym jednak ani Niemców ani Austriaków, nikogo właściwie, jednak potrafiącym żyć z innymi. Szkoda, że takich osób w Polsce jest tak mało, ale ich przybywa, na szczęście.
Cytować
 
 
+3 #14 jubus 2014-01-08 08:39
Dodam, że Czechom właściwie "zwisa i powiewa" czy Czechy jako państwo, w ogóle istnieją, ich stosunek do państwa jest taki, jak parę pomników, które tam można zobaczyć, np. chłopca sikającego na zarys granic Rep.Cz. W Polsce takie coś by nie przeszło, oburzenie i palenie stosów murowane.
Cytować
 
 
0 #15 Michał 2015-01-11 13:37
Beznadziejny, upraszczający artykuł, wpisujący się w durne myślenie "Czechy są lepsze od Polski". Wśród jego miliona wad wymienię dwie. Pierwsza jest taka, że Czesi mają również uproszczoną nazwę dla całego swojego kraju, która brzmi "Česko", podczas gdy "Čechy" to faktycznie jedna z historycznych krain, Bohemia. Ale w języku POLSKIM jest inaczej. I oczywiście można to potraktować w ramach ciekawostki, ale nie widzę powodu, dla którego należałoby mówić Republika Czeska. Polska nazwa tego kraju to Czechy, koniec kropka. I Polska ani polski nie jest w związku z tym gorszy. Po prostu dlatego, że nie ma gorszych ani lepszych krajów i kultur.
Cytować
 
 
-1 #16 Delia 2015-05-26 18:46
What's up it's me, I am also visiting this web site regularly, this website is in fact good and the viewers are truly sharing pleasant thoughts.


my blog post: clash of clans guide hq th8: http://annuaire-rose.fr
Cytować
 
 
0 #17 Олександр Юровський 2015-09-12 16:28
Дякую, дуже цікаво!
Cytować
 
 
-1 #18 Jerrell 2015-09-23 09:21
Menu systems along with other locations of the overall game
are good designed and easy to navigate.

Here is my website - clash of
clans guide th7: http://telechargerfarcry4.com
Cytować
 
 
-1 #19 Tomasz 2016-02-06 12:37
Czechy,Morawy,Ś ląsk...A co to ma za znaczenie?Skoro sami Czesi nie przywiązują do tego wagi a potrafią normalnie ze sobą żyć to może najwyższy czas żebyśmy się od nich czgoś nauczyli,chocia żby tego żeby nie szukać problemòw na siłe,czego Czesi nie robią.Pracuje w Czechach od jakiegoś czasu i z pełną świadomością stwierdzam że są to bardzo mili,ciepli i otwarci ludzie nigdy nie spotkałem się z oznakami niechęci przez nich do mojej osoby.Jestem Polakiem,nie wstydzę się tego i jestem z tego dumny,niestety jesteśmy narodem ktòry choćby nie wiem jak miał dobrze to zawsze będzie narzekał.Jesteśmy pięknym krajem maruderów który nie potrafi tak normalnie cieszyć się życiem,a Czesi potrafią to doskonale,a przecież to też nie jest kraj który nie ma swoich problemów.
Cytować
 
 
-1 #20 jubus 2016-02-07 09:49
Widać, że pan Tomasz sam sobie zaprzecza. Czeska małostkowość jest powszechnie znana. I tu widać pańską małostkowość. Czechy, Morawy, Śląsk mają znaczenie bo to 3 części na które się dzieli Republika Znaczenie. I ten podział istnieje i warto o nim wiedzieć. Dla mnie to nie problem, dla pana, jak widać tak. Nie powiedziałbym, żeby Czesi byli tacy mili, bo psioczą na Polskę czy inne kraje na wschód od nich, podobnie jak i Polacy. Polakom źle się żyje, w porównaniu do Czech czy Węgier, ktoś kto zna ten kraj, od prowincji, a nie od metropolii to wie. Polacy mają prawo narzekać, bo całe zło które na na nas spada, spada z zewnątrz, ale winę ponoszą Polacy.
Cytować
 
 
-1 #21 jubus 2016-02-07 09:56
O jakich "maruderach" mowa? Polska rozwija się swoim tempem, niestety idąc w złą stronę bo stronę zgniłem Europy Zachodniej. Polacy muszą w końcu skończyć z tym oglądaniem sie na zgniły, zdemoralizowany , demoliberalny Zachód, który umiera na naszych oczach. Czesi niestety, są nawet bardziej zadżumieni przez tą zgniliznę, dlatego nie ma się co na nich oglądać.
Cytować
 
 
-1 #22 jubus 2016-02-07 09:58
A co do szukania problemów, to właśnie nie kto inny jak Czesi szukają problemów na siłę, w relacjach z Polską, tworząc niepotrzebne problemy. Kwestia nagonki na o wiele lepszą, niż to czeskie g...., żywność, to tylko jeden z wielu przykładów działania "w typowo pepiczkowym stylu".
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.32 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 1.44 MB
Application afterRoute: 0.028 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.250 seconds, 3.12 MB
Application afterRender: 0.465 seconds, 3.82 MB

Zużycie pamięci

4040752

Zapytań do bazy danych: 44

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '4dec3lna2t38osr50cv1bovs17'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1498412397' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '4dec3lna2t38osr50cv1bovs17'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4dec3lna2t38osr50cv1bovs17','1498417797','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1772)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5205
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 19:09:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 19:09:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5205'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1281
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-06-25 19:09:57' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-06-25 19:09:57' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5205
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5205

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.81.94.117'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5205
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1772 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1772
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1771
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 140
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 328
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 328, '2017-06-25' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2017-06-25' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2017-06-25' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 320
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 320, '2017-06-25' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-25 19:09:57')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-25 19:09:57')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 522
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5513
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2462
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5469
 40. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5277
 41. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 19:09:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 19:09:57' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 42. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 43. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 44. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2017-06-25' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak