Sunday, Jun 25th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Czechy – zachodni sąsiad Polski

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Fot. Wikipedia

Z jakimi krajami Polska graniczy od południa? Wydawałoby się, że to pytanie jest banalnie proste. Tymczasem zapytany o to Czech odpowie w dość zadziwiający dla nas sposób: tylko ze Słowacją. Z czeskiego punktu widzenia Polska ma natomiast dwóch zachodnich sąsiadów: Niemcy i Republikę Czeską właśnie.


Każdy tak patrzy na mapę, jak mu pasuje

Zanim zaczniemy pukać się w czoło, spójrzmy jeszcze raz uważnie na mapę Polski, mimo że znamy ją przecież na pamięć. Zauważymy wtedy, że granica polsko-czeska rzeczywiście nie jest położona poziomo na osi wschód – zachód, lecz biegnie po skosie. Z północnego zachodu na południowy wschód. Dopiero granica polsko-słowacka jest już położona „płasko”, równoleżnikowo, chociaż i ona jest dość pofałdowana. Dodatkowo, jeśli przypatrzymy się uważnie samej mapie Republiki Czeskiej, zauważymy, że ten kraj wdziera się głębokim klinem w głąb Niemiec.

A teraz dodatkowo rozdzielmy kraj na jego trzy części składowe (Czechy właściwe, Morawy i czeski Śląsk) i zobaczymy, że dla tych właściwych Czech (tereny na zachodzie kraju) Polska rzeczywiście leży na wschodzie, a Niemcy – na północy. Zupełnie inną perspektywę mają natomiast mieszkańcy Moraw i Śląska. Dla nich, jakby nie patrzeć i jakby nie kręcić mapą, rzeczywiście północnym sąsiadem jest Polska, a wschodnim – Słowacja. Zwłaszcza dla Moraw i jej stolicy, czyli Brna. Chociaż i tu można mówić o niuansach: jadąc z Ostrawy, Czeskiego Cieszyna czy Opawy do Krakowa również jedziemy na wschód, a nie na żadną północ.

Z punktu widzenia Czech właściwych i ich stolicy Pragi, Polska jednak w oczywisty sposób leży na wschodzie, a Berlin – na północy. Co więcej, Czesi z dość dużą zaciekłością powtarzają, że na wschód od nich leży również Austria, w każdym razie stołeczny Wiedeń. Dlatego, ich zdaniem, kuriozum jest zaliczanie ich kraju do „Europy Wschodniej”, a sąsiedniej Austrii – do „Europy Zachodniej”. O tym, że nie chodzi tu tylko o kwestie nazewnictwa, ale też o geopolitykę, mogliśmy się już wielokrotnie przekonać zwłaszcza w latach 90-tych – ale o tym powiemy sobie w dalszej części artykułu.

Warto na marginesie zauważyć, że ta geograficzna niekonsekwencja dotyczy również polskiego spojrzenia na sąsiadów. Z przyzwyczajenia po czasach, gdy Polska graniczyła ze Związkiem Radzieckim, całą dawną granicę polsko-radziecką nazywamy „granicą wschodnią”. A Rosję i Litwę nazywamy po inercji „wschodnimi sąsiadami Polski”. Co z geograficznego punktu widzenia jest oczywistą bzdurą. Rosja jest bowiem dla nas nie wschodnim, ale północnym sąsiadem, podobnie jak Litwa. Granica Polski z Obwodem Królewieckim jest położona idealnie równoleżnikowo, również Litwa leży bardziej na północ, niż na wschód od nas. Zresztą, nazywanie Rosji „północnym sąsiadem”, co „prawdziwym Polakom” nie przejdzie przez gardło, jest oczywiste na sąsiedniej Ukrainie. W ukraińskiej prasie na określenie Rosji używa się właśnie określenia „północny sąsiad” (bo Moskwa i Petersburg leżą bardziej na północ od Kijowa i Doniecka), mimo że ma to o wiele mniejsze uzasadnienie geograficzne, niż w przypadku polsko-rosyjskiego sąsiedztwa.

Czeski kompleks Zachodu

Te wszystkie geograficzne dywagacje moglibyśmy potraktować w kategoriach zabaw słownych, gdyby nie fakt, że w przypadku Republiki Czeskiej mają one ogromne przełożenie na politykę i relacje kraju z sąsiadami. A odmienne spojrzenie na kwestię, czy Polska jest dla Czech wschodnim czy północnym sąsiadem – to moim zdaniem kluczowa sprawa, która wywołuje trudności we wzajemnym polsko-czeskim dialogu. Mówiąc w skrócie, Czesi traktują nas dokładnie w ten sam sposób, w jaki Polacy odnoszą się do Ukraińców i Białorusinów, a my tego za nic nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dla Czechów Polska to tylko „jeden z sąsiadów ze Wschodu”, czyli kraj w ich mniemaniu gorzej rozwinięty, należący do „wschodnioeuropejskiego bajzlu”, razem z Litwą, Ukrainą, Białorusią, Rosją i bratnią Słowacją. I tak, jak wielu Polaków wrzuca do jednego worka z napisem „Wschód” tak odmienne od siebie kraje, jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Gruzja czy Kazachstan, tak samo postępują Czesi, dodając do tego poradzieckiego towarzystwa jeszcze Polskę, Słowację, Rumunię i Bułgarię. A Słowacy to często małpują, również traktując Polskę z góry i ustawiając się w roli czegoś pośredniego w „cywilizacyjnym łańcuchu” między „zachodnimi” Czechami i „wschodnią” Polską.

Jeśli spojrzymy na sprawę obiektywnie i już bez wnikania w geograficzne zawiłości, nie da się ukryć, że Republika Czeska stoi na wyższym poziomie rozwoju, niż Polska. Lepsza infrastruktura, PKB na mieszkańca wyższe o jakieś 20-30% od polskiego (zależnie od metodologii badań), wyższe uprzemysłowienie, wyższe zarobki. Ale nie jest to przepaść nie do przeskoczenia. Dla nas nie – ale dla Czechów już tak: dla naszych południowych (zachodnich?) sąsiadów już te o 30% wyższe zarobki są powodem do odcięcia się od naszego „wschodnioeuropejskiego, polsko-słowacko-węgiersko-ukraińskiego bajzlu” i zakwalifikowania ich kraju do grona Europy Zachodniej. Co ma pewne uzasadnienie, gdyż pod względem poziomu PKB na mieszkańca Czechy są już bogatsze, niż niektóre kraje „starej UE”, takie jak Portugalia czy (już wkrótce) Hiszpania.

Tendencje „odcinania się od Wschodu” były widoczne zwłaszcza w latach 90-tych, kiedy to Czesi faktycznie zniszczyli ideę Grupy Wyszehradzkiej (V-4)  i CEFTA. Ówczesny premier Vaclav Klaus stwierdził wówczas, że Czechy właściwie już w 1995 zakończyły proces transformacji i stały się normalnym zachodnioeuropejskim krajem. W odróżnieniu od „z natury wschodnioeuropejskich” Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy czy Serbii. I zamiast środkowoeuropejskiej solidarności w ramach V-4 i CEFTA, Klaus i jego zwolennicy lansowali pogląd, że Unia Europejska powinna przyjąć do swojego grona tylko Republikę Czeską i Słowenię, a w porywach może jeszcze Estonię i Węgry. A Polska, Słowacja, Ukraina, Litwa i cała reszta, niech czekają na wejście do UE nawet do 2030 roku. Czesi po cichu liczyli na to, że przy tak małym rozszerzeniu UE jedynie o Republikę Czeską i Słowenie Unia wpompuje w ich kraje ogromne pieniądze i Czechy szybko dogonią pod względem gospodarczym Niemcy. A Polska i Słowacja niech czekają w nieskończoność po drugiej stronie miękkiej żelaznej kurtyny, tak jak dziś czeka Ukraina i Mołdawia.

Czeska Szwajcaria

Pierwsze lata po 1989 roku rzeczywiście mogły nastrajać ludzi pokroju Vaclava Klausa optymizmem. Republika Czeska już na wstępie po upadku komunizmu była w o niebo lepszej sytuacji, niż Polska czy Słowacja, nie mówiąc już o Ukrainie, Białorusi czy Litwie. PRL była gospodarczo zniszczona Stanem Wojennym, w 1989 roku zaczynaliśmy nową epokę praktycznie od zera, budując ją na gruzach zbankrutowanego ustroju. A tymczasem czeski komunizm wcale gospodarczo nie zbankrutował. Czesi w latach 80-tych nie wiedzieli, co to puste półki w sklepach i wielogodzinne kolejki po mięso. Zaopatrzenie oczywiście nie było takie, jak w czasach kapitalizmu, ale w sklepach spokojnie wszystko można było kupić. Po listopadzie 1989 roku w Czechach przeprowadzono przemiany rynkowe, gospodarka od razu zaczęła się rozwijać i rzeczywiście wydawało się, że za pięć lat tu będzie już Zachód. Dlatego też Czesi stali się nieco aroganccy w stosunku do swych wschodnich (?) sąsiadów i coraz częściej zaczęli udowadniać, że nie mają nic wspólnego z naszym środkowoeuropejskim regionem, lecz są po prostu częścią Zachodu.

Czar prysł w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy nastąpił kryzys gospodarczy i załamanie się czeskiego systemu powszechnych funduszy inwestycyjnych (tzw. kuponówka, czyli kuponowa prywatyzacja). Okazało się, że owszem czeska gospodarka się rozwija, ale te wszystkie bajdurzenia w stylu „już osiągnęliśmy poziom Zachodu i o lata świetlne wyprzedziliśmy Polskę i Słowację” nie mają racji bytu. „Jest dobrze, ale nie beznadziejnie” – chciałoby się rzec, określając tę sytuację.

Równocześnie stało się jasne, że Polska, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, choć w 1989 roku startowały z o wiele niższego poziomu, rozwijają się o wiele szybciej niż „już zachodnie” Czechy. I dystans w poziomie PKB na mieszkańca między tymi krajami a Czechami z każdym rokiem się zmniejszał. O ile w takim 1992 rokiem Czechy i Litwa to były dwa różne światy, to dziś różnica jest trudno zauważalna. A równocześnie kraje Europy Zachodniej nie przyjęły czeskiej narracji o „małym rozszerzeniu” Unii tylko o kraje, które według Klausa jako jedyne „nadają się do UE”, czyli o Czechy, Węgry, Słowenię i Estonię. Czesi w to właśnie grali: by do UE przyjąć tylko ich lub maksimum cztery kraje, a Polskę, Słowację i całą resztę na długie lata pozostawić w europejskim przedsionku z napisem „Wschód”.

Ostatecznie stało się inaczej, nastąpiło „wielkie rozszerzenie”, w którym dumne „zachodnie” Czechy były postawione na równorzędną pozycję ze „wschodnią” Polską, Słowacją czy Łotwą. Czeskie ambicje nie zostały poparte przez ich sąsiadów Niemców i Austriaków, którzy opowiedzieli się jednak za „wielkim rozszerzeniem” – również o Polskę i kraje bałtyckie, a nie tylko o Czechy i Słowenię. Efektem tego było rozczarowanie Czechów zarówno Wschodem (do którego zalicza się również Polska, Słowacja i Litwa), jak i Zachodem, który nie uznał czeskiej wyjątkowości i zrównał ich z Polakami czy Łotyszami.

To właśnie tu moim zdaniem należy upatrywać źródeł czeskiego izolacjonizmu i niechęci wobec dalszej integracji z UE. Dla sprawiedliwości należy jednak dodać, że lansowana w kręgach bliskich Klausowi idea „czeskiej Szwajcarii” jest co prawda popularna, ale nie jest jedyną czeską narracją. Znaczna część Czechów rzeczywiście jest przekonana o czeskiej wyjątkowości i genetycznej wyższości w stosunku do Polaków czy Słowaków, a równocześnie z patriotycznych względów nie mogą oni zwrócić się w stronę Niemiec czy Austrii. Byłoby to zaprzeczeniem czeskiej tradycji, która wyrosła właśnie na przeciwstawianiu się germanizacji. Jednak w Czechach nie brakuje też ludzi nastawionych otwarcie w stronę zarówno Polski, jak i Europy, w tym Europy Wschodniej. Ale to już temat na osobny artykuł.

---

Może Cię zainteresować:

Bezpłatny internetowy kurs języka czeskiego

Język czeski. Podręcznik do nauki słownictwa

Język słowacki. Podręcznik dla początkujących

Bratysława i Wiedeń. Przewodnik po sercu Europy

Komentarze  

 
+6 #1 jubus 2013-09-07 23:10
Bardzo dobry, moim zdaniem, najlepszy artykuł jaki na tym portalu przeczytałem. Kompletne obnażenie czeskiego, prymitywnego zaścianka, połączonego z idiotycznym poczuciem wyższości. Bardzo podobni są Austriacy, Szwajcarzy czy Niemcy, chociaż ci ostatni to nie kraj, a zbiór krajów, więc trudno wrzucać wszystkich, do jednego wora. Czechom jednak daleko do Hiszpanii, już bliżej Słoweńcom, którzy bardzo dużo czerpali i czerpią od Austriaków i Włochów z północy, osobiście uważam, że od tych drugich, bardziej.
Najbardziej śmieszy mnie postawa głupich Polaków, co tak się podniecają tymi .....nie powiem, bo nie chce obrażać. Dane socjologiczne mówią, że Czesi, Słowacy to "najulubieńsze nacje" wg. Polaków. Na przeciwnym biegunie są Romowie, Rumuni, Serbowie, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini. Moje doświadczenia są zgoła inne, bo Czechów, ich "kultury", kuchnii, piwa wręcz nie cierpię, już Słowacy są ciekawsi choć i tak, nie ma się czym podniecać. Pełna zgoda co do ostatnich zdań, Czechy, podobnie jak Węgry, Litwa, Estonia, Rumunia, to kraje, które nie chcą aż tak bardzo stać się częścią "zachodu", na pewno mniej niż zakompleksieni Polacy. Uważam osobiście, że Polacy mają o wiele większy kompleks, szczególnie wobec Niemiec i Czech właśnie, niż sami Czesi. Warto to wziąść pod rozwagę i starać się z tym walczyć. Historycznie, Niemcy i Czechy to zadupie europejskie, jeszcze większe niż Polska czy Węgry.
Cytować
 
 
0 #2 korrag 2013-11-09 18:15
:-x
Cytować
 
 
0 #3 Kolesław 2015-08-13 22:06
Warto mieć świadomość i tu widzę zasadnicze i wielkie zalety artykułu. Dorzucam swoje trzy grosze.
Zupełnie nie został pociągnięty wątek historyczny. Wydaje mi się, że by zrozumieć punkt widzenia współczesnego Czecha nie ma co patrzyć na obecny przebieg granic. Narodowe punkty widzenia tworzą się nie z dnia na dzień, nie w ciągu 20-30 lat, lecz przez całe pokolenia i z pokolenia na pokolenie są dziedziczone (powoli ewoluując). Spójrzmy na mapy, na jakie patrzyły pokolenia przodków dzisiejszego Czecha (i Polaka). Co najmniej od zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym i tym samym opanowaniu przez Czechy niemal całego Śląska, Polska (nie mówiąc już o Rzeczpospolitej Obojga Narodów) była i była, i była… aż do 1945 r., na wschodzie. Dodajmy do tego rzeczywistą i już gruntownie utrwaloną przewagę cywilizacyjną w okresie przed II wojną światową, i ten czeski punkt widzenia nie wydaje się taki dziwny.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.32 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.44 MB
Application afterRoute: 0.020 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 3.01 MB
Application afterRender: 0.183 seconds, 3.68 MB

Zużycie pamięci

3890672

Zapytań do bazy danych: 44

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'e56hql7ftdrjrf0t8nrv9f0405'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1498368761' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'e56hql7ftdrjrf0t8nrv9f0405'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e56hql7ftdrjrf0t8nrv9f0405','1498374161','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1772)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5230
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 07:02:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 07:02:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5230'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1281
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-06-25 07:02:41' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-06-25 07:02:41' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5230
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5230

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.158.50.26'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5230
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1772 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1772
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1771
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 140
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 330
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 330, '2017-06-25' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2017-06-25' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 298
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 298, '2017-06-25' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 314
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 314, '2017-06-25' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-25 07:02:41')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-25 07:02:41')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 522
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5513
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2462
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5469
 40. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5277
 41. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 07:02:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 07:02:41' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 42. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 43. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 44. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2017-06-25' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak