/Odra-Dunaj jednak przez Słowację: powstanie kanał z Hodonina do Wagu?
Dunaj w Bratysławie

Odra-Dunaj jednak przez Słowację: powstanie kanał z Hodonina do Wagu?

W czeskim studium wykonalności kanału DOL (Dunaj – Odra – Łaba) zostanie przeanalizowany wariant połączenia Morawy z Dunajem poprzez Wag w jego środkowym biegu – poinformował nas rzecznik słowackiego Ministerstwa Transportu. Umożliwiłoby to ominięcie problematycznego odcinka drogi wodnej na granicznym, słowacko-austriackim odcinku rzeki Morawy.Jak informowaliśmy w artykule „Wydarzenia hainburskie, czyli dlaczego nie powstanie czeski odcinek kanału Odra-Dunaj”, Austria nie zgadza się ze względów ekologicznych (i politycznych) na realizację drogi wodnej przez graniczny odcinek Morawy. Wymagałoby to budowy słowacko-austriackiego stopnia wodnego Bratysława – Wolfsthal, dzięki któremu zostałby podniesiony poziom wody w ujściowym odcinku Morawy. Austriackie władze konsekwentnie nie wyrażają na to zgody, a samodzielna budowa stopnia wodnego przez Słowację kilka kilometrów niżej, na terenie Bratysławy, mogłaby zostać przez Wiedeń skutecznie oprotestowana na mocy międzynarodowych konwencji.

Odcinek między Brzecławiem a Dewinem jest i pozostanie problematycznym wąskim gardłem, który uniemożliwia realizację połączenia rzeki Morawy z Dunajem. Jak się okazuje, potwierdza się to o czym piszemy na naszym portalu od kilku lat – czynione przez Czechów próby przekonania Austriaków do tego projektu spełzły na niczym.

Alternatywną formą połączenia Odry z Dunajem do niedawna pozostawał planowany od lat 90-tych kanał Żylina – Bohumin. Wariant ten jest jednak bardzo trudny w realizacji, gdyż kanał miałby przebiegać przez środek Beskidów i zasilany miałby być wodą z Kysucy i Olzy – przypominających bardziej górskie potoki, niż przyszłościowo żeglowne rzeki. W ramach projektu zaplanowano między innymi tunel żeglugowy przez Przełęcz Jabłonkowską, na granicy Czech i Słowacji.

Plany kanału Żylina – Bohumin są krytykowane przez lokalnych samorządowców po czeskiej i słowackiej stronie. Przeciwnikiem tego rozwiązania jest również Tomáš Kolařík, redaktor naczelny czasopisma „Vodní cesty a plavba” i jeden z największych propagatorów megaprojektu DOL (systemu dróg wodnych Dunaj – Odra – Łaba). Niedawno przeciwnicy budowy drogi wodnej przez Beskidy odnieśli sukces – rząd Republiki Czeskiej i samorząd Kraju Śląsko-Morawskiego ostatecznie wykreśliły rezerwę terenu pod kanał na swoim terenie. W efekcie połączenie w tym miejscu nie powstanie, w ujściowym odcinku Morawy na granicy z Austrią – również nie.

Rozwiązaniem tego problemu ma być budowa kanału łączącego Morawę ze środkowym odcinkiem Wagu – między Hodoninem a Nowym Miastem nad Wagiem lub Seredem. – Strona czeska na wspólnym posiedzeniu rządów Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej w sierpniu 2015 zobowiązała się do opracowania studium wykonalności dla kanału Dunaj – Odra – Łaba, w którym ma być przeanalizowany również wariant połączenia Morawy i Wagu, dzięki czemu ominięto by wspólny słowacko-austriacki odcinek Morawy. Powstała również umowa o powołaniu wspólnej grupy roboczej zajmującej się opracowaniem studium wykonalności – poinformował „Port Europa” rzecznik słowackiego ministerstwa transportu Martin Kóňa.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że kanał przebiegałby w mniej górzystych terenach w porównaniu z odcinkiem Żylina – Bohumin. Z tego też względu miałby szansę powstać dużo wcześniej. Według obowiązującej, przyjętej na początku lat 90-tych słowackiej strategii transportowej i programu wieloletniego budowy Drogi Wodnej Wagu, odcinek Żylina – Bohumin jest przewidziany do realizacji na lata 2025 – 2035. W rzeczywistości kanał ten powstałby jeszcze później, gdyż program użeglowienia Wagu, choć konsekwentnie realizowany, ma już kilkuletnie opóźnienia.

Jednak nawet w tym wariancie prawdopodobnie nie obędzie się bez wykonania jednego lub kilku tuneli żeglugowych — pod Małymi Karpatami. W pozostałych odcinkach kanał przebiegałby jednak przez tereny przeważnie równinne, miałby też do pokonania mniejszą różnicę wzniesień, niż w wariancie przez Przełęcz Jabłonkowską.

Już teraz gotowy jest za to dolny i środkowy odcinek drogi wodnej – poniżej Nowego Miasta nad Wagiem, który dzięki połączeniu z Morawą i Odrą mógłby być lepiej wykorzystany. Nowy kanał powstanie jednak nieprędko, zwłaszcza że wcześniej nie był w tym miejscu rozważany. – Słowacja wyraża poparcie dla projektu DOL, ale na razie nie przewiduje inwestowania środków finansowych w ten projekt. Dla Republiki Słowackiej priorytetem jest obecnie dobudowanie Vážskej vodnej cesty (Drogi Wodnej Wagu) od Dunaju do Żyliny, ponieważ ten projekt jest elementem podstawowej sieci TEN-T i Republika Słowacka ma w tym względzie zobowiązania wobec UE – dodaje w komentarzu dla „Portu Europa” rzecznik Martin Kóňa.

Jakub Łoginow