/Piotr Ciochoń z inicjatywy „Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy” wyróżniony. Zachęcamy do oddania głosu

Piotr Ciochoń z inicjatywy „Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy” wyróżniony. Zachęcamy do oddania głosu

Piotr Ciochoń został nominowany w prestiżowym plebiscycie Gazety Krakowskiej „Osobowość roku 2017” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. W uzasadnieniu czytamy, że nominowany został „za działalność na rzecz ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w tym uratowanie przed zniszczeniem najpiękniejszych zakątków Krakowa. W 2017 roku Rada Miasta Krakowa z inicjatywy Piotra Ciochonia trzykrotnie podejmowała uchwały w sprawie parków krajobrazowych, udało się zapobiec zniszczeniu Kamieniołomu Bodzów, miasto rozważy budowę tunelowego wariantu Trasy Pychowickiej, trwają prace nad nowymi użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi na terenie Parku”.

Głosować na Piotra można, wysyłając SMS pod numer 72355 o treści OD.76

Inicjatywa „Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy” powstała jesienią 2016 roku w odpowiedzi na kolejne przykłady dewastacji tych najcenniejszych terenów Krakowa przez inwestorów prywatnych i miasto. Bezpośrednim impulsem do jej powstania był sprzeciw wobec działań właściciela Kamieniołomu Bodzów, który wbrew zasadom obowiązującym w parkach krajobrazowych dokonał przekształceń terenu i zniszczenia cennej roślinności kserotermicznej, aby teren zabudować przeskalowanym ośrodkiem sportowym (zadaszone korty, hotel itp.). Nieco wcześniej miasto z inicjatywy kontrowersyjnego wiceprezydenta Tadeusza Trzmiela forsowało wariant naziemny Trasy Pychowickiej, który oznaczałby zniszczenie Jaskini Wiślanej oraz walorów widokowych w sąsiedztwie Zakrzówka i Skałek Twardowskiego. O sprawie pisaliśmy na naszym portalu wielokrotnie.

Działania kierowanej przez Piotra inicjatywy doprowadziły do wstrzymania większości kontrowersyjnych inwestycji, przyspieszenia prac planistycznych chroniących obszary Parku oraz do pożądanych zmian organizacyjnych i kadrowych w Parkach. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przestał być fasadową, nic nieznaczącą inicjatywą i odzyskuje należną mu rangę. Po dziewięciu latach „bezkrólewia” Parki doczekały się w końcu dyrektora: wcześniej był tylko pełniący obowiązki, parki były w stanie permanentnej tymczasowości. Na czele krakowskiego oddziału Zespołu Parków stanął młody i energiczny kierownik, autentycznie zaangażowany w sprawy ochrony przyrody – Piotr Dmytrowski. Ogromną pozytywną rolę w tych wszystkich zmianach odegrał wicemarszałek Małopolski Grzegorz Lipiec oraz miejscy radni:  Aleksander MiszalskiDominik Jaśkowiec i Michał Drewnicki.
O zmianach, jakie zaszły w parkach krajobrazowych, można przeczytać w artykule Piotra Ciochonia opublikowanym w serwisie „Wszystko co najważniejsze”. Gorąco zachęcamy do lektury!

Parki krajobrazowe nadal są jednak zagrożone, a działalność inicjatywy „Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy” jedynie te zagrożenia odsunęła w czasie. Udało się uchronić Bodzów i Pychowice przed zniszczeniem, ale dopiero uchwalenie wszystkich planów miejscowych w wersji chroniącej te tereny, uchwalenie planu ochrony parku oraz ostateczne wycofanie się z naziemnego wariantu Trasy Pychowickiej na rzecz trasy w tunelu pozwoli na konstatację, że te tereny zostaną uratowane. Czy tak się stanie, zależy również od was. Zachęcamy do oddania głosu na Piotra – nie tylko jako wyraz uznania dla jego działalności, ale potraktujmy to też jako formę naszego zaangażowania w sprawę ochrony parków krajobrazowych.

Głosować na Piotra można, wysyłając SMS pod numer 72355 o treści OD.76

Koszt SMSa to 2,46 zł z VAT. Po wysłaniu SMSa otrzymujemy dostęp do e-wydania Gazety Krakowskiej.

Link:

http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/osobowosci-roku/a/osobowosci-roku-2017-krakow-aktualne-wyniki,12840300/