//O cezhraničných autobusoch v Tatrách a Pieninach rozhodne už nové vedenie Prešovského kraja

O cezhraničných autobusoch v Tatrách a Pieninach rozhodne už nové vedenie Prešovského kraja

Dve cezhraničné autobusové spojenia na hranici s Prešovským krajom navrhuje zriadiť od mája budúceho roka vedenie Malopoľského vojvodstva Poľskej Republiky. Na podnet vicemaršalka Grzegorza Lipca vojvodstvo dňa 24 októbra rezervovalo na tento účel 3 milióny zlotých (0,7 milióna eur) v rozpočte na 2018 rok. Malopoľské vojvodstvo chce, aby na budúci rok poľsko-slovenské autobusy začali konečne jazdiť – na 10 rokov potom, ako sme spolu vstúpili do Schengenského priestoru. Podpredseda Prešovského kraja pán Štefan Bieľak túto myšlienku podporuje. O tom, či sa to podarí, rozhodnú však blížiace sa župné voľby a nové vedenie kraja.

Vedenie Malopoľského vojvodstva pracuje nad zriadením cezhraničných autobusových spojení v oblasti Tatier od jari. V lete 2017 táto myšlienka bola prekonzultovaná so zástupcami miestnej samosprávy okresov Poprad, Kežmarok a Tvrdošín. Všetci starostovia a primatorovia okrem starostov Ždiaru a Tatranskej Javoriny túto myšlienku podporujú. Medzi nimi – primatori mesta Vysoké Tatry, Trstenej, Tvrdošína, Kežmarku a starostovia oravských obci.

Na základe týchto konzultácii Malopoľské vojvodstvo upravilo pôvodnú koncepciu cezhraničných autobusových liniek tak, aby vyhovievali miestnym slovenským samospravam. Maršálkovský úrad Malopoľského vojvodstva zahrnul všetky pripomienky slovenských partnerov. Práve na žiadosť slovenských partnerov Malopoľské vojvodstvo vyriešilo, aby sa predĺžilo pôvodnú trasu linky Zakopané – Štrbské Pleso do Podbanského a zmenilo trasu autobusu Nový Targ – Poprad tak, aby viedla cez Červený Kláštor, Spišskú Bélu a Kežmarok. Táto upravená koncepcia bola v auguste predstavená partnerom z Prešovského kraja a v októbri sa konalo stretnutie s vicežupanom Štefanom Bielakom, ktorý predbežné túto myšlienku podporil.

Problémom sú však blížiace sa voľby. Je samozrejmosťou, že súčasne vedenie nemôže prijímať záväzkov a to už bude vec nového župana. Pritom nad konkrétnym riešením by mali pracovať zástupcovia Prešovského kraja nezávisle od volieb a rezervovať peniaze na cezhraničné linky v návrhu rozpočtu kraja na 2018 rok. Práve takto sa to už stalo v Žilinskom kraji, kde napriek voľbám sa na zriadení cezhraničnej linky Zakopané – Zuberec (chata Zverovka) už pracuje a nové vedenie kraja obdrží už len konkrétne riešenie na akceptáciu.

Malopoľské vojvodstvo navrhnulo, aby od prvého mája 2018 začali premávať dve cezhraničné autobusové linky do Prešovského kraja: Zakopané – Podbanské a Nový Targ – Poprad. Pričom vec je jednoduchá: potrebujeme nielen deklarácii, ale rýchlych riešení a uzavretia zmluvy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským krajom najneskôr do konca decembra. Ak sa to nepodarí, aj keď budú všetci podporovať tuto myšlienku, autobusy jazdiť nebudú. December – je to posledný moment, dokedy krakovský maršálek a prešovský župan môžu podpísať dohodu, ak chceme, aby autobusy začali vôbec jazdiť od budúceho leta. Predpisy sú také, že od uzavretia takejto zmluvy do štartu premávky autobusov potrebujeme aspoň pol roka. Čiže ak sa nedohodneme v decembri, ale napríklad vo februári, cezhraničné autobusy by mohli štartovať až od septembra budúceho roka. A to nemá žiaden smysel.

Ak sa nepodarí naštartovať tieto autobusy od mája – júla budúceho roka, môžeme o ňoch zabudnúť už na dlhé roky. Cezhraničné autobusy chce zriadiť toto konkrétne vedenie Malopoľského vojvodstva, a regionálne volby budú v Poľsku na jeseň 2018. Ak cezhraničné autobusy začnú jazdiť od mája-júla, nové vedenie už ich nezruší. Ale ak nezačnú – nové vedenie Malopoľského vojvodstva už ich v 2019 roku nezriadi – je to o politickej situácii v Malopoľsku a miestnych záležitostiach.

V Prešovskom kraji je myšlienka, aby sa objednala analýza potreb vo veci cezhraničných autobusových spojení. Takýto dokument je potrebný, ale nemôže vzniknúť namiesto toho, aby sa realizovala už existujúca koncepcia. Lebo ona už je a keď prvé cezhraničné autobusy nezačnú jazdiť od mája-júla budúceho roka, nezačnú jazdiť nikdy, a analýza za niekoľko miliónov nebude už vôbec potrebná. Dôležité je aj to, že náklady na túto analýzu prevyšujú náklady na zriadenie prvých dvoch liniek, navrhovaných maršalkom Malopoľská.

Dúfame, že voľby v Prešovskom kraji dopadnú dobre, a nové vedenie prijme ponuku malopolskych partnerov a spolu s nimi tieto linky začne prevádzkovať. Máme malo času a aj preto potrebujeme rýchlych riešení v tejto téme.

Jakub Łoginow

Viac:    www.facebook.com/polskaslowacja