//Či budú v 2018 roku cezhraničné autobusy v Tatrách a Pieninách? Ponúka Malopoľského vojvodstva stále platí, aj keď bývalý župan naň nereagoval

Či budú v 2018 roku cezhraničné autobusy v Tatrách a Pieninách? Ponúka Malopoľského vojvodstva stále platí, aj keď bývalý župan naň nereagoval

Bývalé vedenie Prešovského kraja malo polroka, aby reagovať na ponuku Malopoľského vojvodstva ohľadne zriadenia od mája 2018 dvoch cezhraničných autobusových spojení: Zakopané – Podbanské a Nowy Targ – Poprad. Peter Chudík aj jeho spolupracovníci však poľsku ponuku neprijali a tým pádom nepripravili podklady, na ktorých by už mohlo pracovať nové vedenie kraja. Nový župan Milan Majerský je viac naklonený na spoluprácu v tejto veci s Poliakmi, ale predchodca neurobil nič, aby sa teraz na tom dalo pracovať – a čas beží. Hrozí tak, že Malopoľsko sa spojí autobusmi len zo Žilinským krajom, ktorý na malopoľsku ponuku hneď pozitívne reagoval.

Autobusy by už dávno mali spojiť Tatry. Veď máme Schengen…

V Prešovskom a Žilinskom kraji ako aj na celom Slovensku miestne autobusové linky sú prevádzkované vo verejnom záujme, čiže s dotáciou VÚC. To isté sa týka aj spojení vo Vysokých Tatrách a Pieninách, ktorými sa dá ísť aj k poľskej hranici. Dotované sú spojenia Poprad – Lysá Poľana a Poprad – Spišská Stará Ves. Cestujúci však majú zložité dostať sa verejnou dopravou do prihraničných oblasti Poľska, napríklad do Zakopaného alebo Nového Targu, aj napriek tomu, že sme už 10 rokov spolu v Schengenskom priestore.

Podľa viaceroch komentátorov, je to absurdita. Tatry by sa mali po 2007 roku stat konečne spoločným regiónom, ale tak sa nestalo. Nie je tiež pravdou, že Prešovský kraj môže dotovať autobusové spojenia len na svojom území. Ministerstvo dopravy Slovenskej Republiky, ako aj poľské Ministerstvo dopravy a výstavby, jednoznačne tlmočia, že Prešovský kraj a Malopoľské či Podkarpatské vojvodstvo kľudne môžu spoločne zriadiť cezhraničné lokálne linky vo verejnom záujme – napríklad tie, ktoré by spajaly poľské a slovenské Tatry. Pre to je potrebné, podľa poľskej, slovenskej aj európskej legislatívy, aby Prešovský kraj a Malopoľské vojvodstvo uzavreli spoločnú zmluvu, ktorá určí organizačné aj finančné záležitosti ohľadne tejto linky. V prípade spojenie Podbanské – Zakopané by to bolo jednoduché: Prešovský kraj platí dotáciu za úsek do štátnej hranici, a Malopoľské vojvodstvo – za poľský úsek trasy. Vďaka predĺženiu do Zakopaného linky, ktorá dnes konci v Lysej Poľane, týmto autobusom by konečne začali jazdiť davy turistov, čiže príjmy s cestovných linkov by vzrástli.

Vec podporuje primátor Vysokých Tatier

Malopoľské vojvodstvo začalo pracovať nad cezhraničnými autobusmi zo Žilinským a Prešovským krajom v marci 2017. Cez leto trvalý konzultácie návrhu cezhraničných liniek s miestnymi samosprávami okresov Poprad, Kežmarok a Tvrdošín. Malopoľsko zavrhulo medzi iným pripomienku primátora mesta Kežmarok, aby sa linka Nový Targ – Poprad trasovala cez Červený Kláštor, Spišskú Bélu a Kežmarok namiesto pôvodne navrhnutej trasy cez Jurgov, Podspády a Ždiar. Primátor Vysokých Tatier vec podporil s tým, aby sa pôvodne navrhnutá linka zo Zakopaného do Štrbského Plesa predĺžila do Podbanského a aby sa zriadili aj neskoršie večerné spojenia (po 21 hodine). Jedna sa o tom, aby poľskí turisti, ktori prejdú cez hory na slovensku stranu, pred návratom domov mali čas minút peniaze na Slovensku v reštaurácii a obchode. Pritom ubytovacie služby vo Vysokých Tatrách sú natoľko dráhe, že aj tak nepresvedčíme menej zámožných Poliakov, aby namiesto nocľahu v Zakopanom za 40 zlotých (10 eur) a jednodennej túry na slovenskej strane, minuli 30-50 eur za nocľah v Starom Smokovci či Tatranskej Lomnici. Avšak je úplne reálne, aby mesto Vysoké Tatry aj ostatné obce zarábali aspoň na jednodenných vyletach Poliakov, najmä tých, ktorí nemajú auto a potrebujú sa dostať na slovensku stranu verejnou dopravou.

Prešovský kraj za čias Chudíka mal 6 mesiacov na analýzu malopolskej ponuky. A neurobil nič

Na konci augusta 2017 vicemaršálek Malopoľského vojvodstva Grzegorz Lipiec poslal vtedajšiemu županovi Petrovi Chudíkovi list s ponukou spolupráci pri zriadení týchto dvoch liniek: Zakopané – Podbanské a Nový Targ – Poprad. Zastupitelia Malopoľského vojvodstva, ktorí predtým vec prerokovali s miestnymi primátormi a starostmi, upozorňovali, že najneskôr do konca decembra by sme sa mali konkrétne na niečom dohodnúť, ak chceme, aby autobusy štartovali 1 mája alebo 1 júla 2018. So Žilinským krajom sa to podarilo napriek voľbám a zmene župana. S Prešovským krajom nie.

Do konca decembra mal Peter Chudík poslať odpoveď na ponuku Malopoľského vojvodstva a pripraviť podklady pre ďalšie už konkrétne rokovania župana Majerského, maršálka Jacka Krupu a jeho zastupcu Grzegorza Lipca, ktorý sa venuje tejto téme. Nič také sa nestalo. Po polroka odo dňa, keď maršálek malopoľského vojvodstva odoslal oficiálnu ponuku ohľadne cezhraničných spojení, minule vedenie Prešovského kraja s tým nič neurobilo a ani Milan Majerský nemá teraz na čom pracovať.

Čo ďalej?

Nový župan Prešovského kraja Milan Majerský to nemá ľahké. Aj keď chce (a chce) spolupracovať s Malopoľským vojvodstvom, predchodcovia mu urobili sabotáž a ani trochu nerozobrali ponuku malopoľského vojvodstva, aj napriek tomu, že sa odohralo stretnutie v tejto veci. Prešovský kraj nezapísal cezhraničné autobusy do rozpočtu na 2018 rok, čo mal urobiť ešte Peter Chudík. A teraz máme všetci  problém.

Či v takom prípade od 1 júla pôjdu cezhraničné autobusy medzi Podbanským a Zakopaným a medzi Popradom a Novým Targom? V rozpočte Malopoľského vojvodstva sú 3 milióny na cezhraničnú dopravu. Avšak Peter Chudík na to v rozpočte Prešovského kraja na 2018 rok nezapísal ani jedno euro. Nový župan Milan Majerský pracuje na rozpočte, ktorý pripravil župan Chudík – ten istý, ktorý nenašiel čas, aby navštíviť Krakov, aj keď ho v Malopolskom vojvodstve pozývali na rokovania o cezhraničných autobusach. Času na to bolo dosť. Bohužiaľ, zo strany bývalého vedenia kraja chýbala naklonenosť, aby vyriešiť problém chýbajúcej cezhraničnej dopravy aj napriek tomu, že partneri s Krakova ponúkli v tejto veci konkrétne riešenia.

Jakub Łoginow

Viac na stranke:     www.facebook.com/polskaslowacja