//História a architektúra Krakova

História a architektúra Krakova

Krakov patrí medzi významné európske mestá plné histórie, architektúry, kultúry a vzdelania. Tento status mesta sa však nezrodil zo dňa na deň. Sú to celé stáročia, ba i tisícročie kontinuálneho vývoja a rozvoja mesta z malej osady na hlavné mesto stredovekého Poľska. Tento status sa rodil v duchu synkretizmu, t.j. prelínania a vzájomného ovplyvňovania rôznych kultúr. Mesto bolo najprv pod vplyvom Moravanov, Čechov, potom Poliakov. Bolo súčasťou zväzu nemeckých obchodných miest – Hanzy a od 18. storočia pod mocou Rakúska, Aj vďaka takémuto postaveniu je dnes Krakov významným a vyhľadávaným mestom. Preto každý slovenský návštevník a obdivovateľ európskych miest s bohatou históriou by nemal vynechať i toto mesto. Kvôli čomu sa oplatí ísť slovenskému turistovi do Krakova?

V 70. rokoch 9. storočia veľkomoravský panovník Svätopluk obsadil Visliansko s Krakovom. Wawel bol zrejme centrálnou fortifikáciou regionálnej správy Vislianska. Dokladá to aj nález zvyškov dreveného kostola, ktorý sa podarilo datovať do 9. storočia. Prítomnosť veľkomoravskej moci síce dnes už dávno vymyl čas, neostal kameň na kameni, písomné pramene i archeologické nálezy dokladajú, že Krakov bol súčasťou tejto včasnostredovekej stredoeurópskej ríše.

Ak sa vyberiete na mestskú vyvýšeninu Wawel, nemôžete v žiadnom prípade prehliadnuť jednu z najdôležitejších častí celého návršia – Wawelský hrad. Táto mohutná fortifikácia bola postavaná počas vlády a na príkaz poľského kráľa Kazimíra III. Veľkého. Táto významná osobnosť sa istým spôsobom zapísala aj do slovenských dejín. Kazimír III. Veľký, uhorský kráľ Karol Róbert a český kráľ Ján Luxemburský podpísali na Vyšehradskom hrade v roku 1335 zmluvu o užšom politickom a hospodárskom spojenectve. Tak vznikla Vyšegradska trojka, ktorá bola v roku 1991 obnovená odkazujúc na túto historickú tradíciu. Slovenský návštevník by preto nemal vynechať návštevu hradu, ale aj celého komplexu s priľahlou katedrálou. V tej totiž môže vidieť náhrobok Kazímíra, jedného z troch osnovateľov vtedajšej Vyšegradskej trojky. Katedrála má 1000 ročnú históriu a je v nej pochovaných okrem Kazimíra III. ďalších 18 poľských kráľov a niekoľko významných osobností poľského národa.

Nemôžeme zabudnúť aj na ďalšiu významnú osobnosť nielen poľských ale aj slovenských dejín – Annu Jagelovskú. Táto žena uhorského kráľa Ferdinanda Habsburského je tiež pochovaná v katedrále. Jej manžel Ferdinand sa zaslúžil, aby sa Bratislava stala korunovačným mestom uhorských kráľov a hlavným mestom Uhorska na dobu tureckého nebezpečenstva. Wawel je miestom, kde sa prelína história mnohých štátov a národov, Wawel je miesto, ktoré slovenský občan i z týchto dôvodov nemôže prehliadnuť.
Po Waweli druhé najkrajšie miesto plné histórie a architektúry v Krakove – Rynek – je najväčším stredovekým námestím v Európe. Má však aj inú raritu – Kostol sv. Vojtecha, ktorý je najstarším stojacim kostolom v Krakove a jedným z najstarších kostolov v Poľsku vôbec. Slovenský návštevník okrem tejto sakrálnej stavby môže obdivovať monumentálnosť celého námestia s priľahlými meštianskymi domami, radničnú vežu, a vysoký Mariánsky kostol.

Krakov, to nie je len nádherná architektúra, ale to sú aj rôzne múzeá a galérie. Pre slovenského návštevníka môže byť blízke múzeum zamerané na dejiny Krakowa v medzivojnovom a vojnovom období – Historické múzeum mesta Krakov. Určite mnohí videli alebo aspoň počuli o filme Schindlerov zoznam, ktorý bol nakrútený podľa skutočnej udalosti. Ak budete v Krakove, máte jedinečnú možnosť navštíviť múzeum a kedysi továreň Schindlera, ktorý zachránil životy tisícov Židov vďaka sprostredkovaniu práce vo svojej fabrike. Múzeum ponúka modernú prezentáciu tejto rušnej doby. Verejnosť môže pomocou zvukových a videových nahrávok lepšie pochopiť čo všetko musela židovská komunita v Krakove vytrpieť.

Krakov je vyladeným mestom v pravom slova zmysle. Bohaté stredoveké dejiny ho predurčili, aby sa stal v budúcnosti vyhľadávaným mestom zahraničnými turistami. Ak raz vycestujete do Poľska, nemali by ste zabudnúť na Krakov. Dejiny Poľska sú totiž úzko spojené s dejinami Krakova. Verím, že každý slovenský návštevník si z histórie a celkového dojmu z Krakova odnesie len pekné spomienky a s radosťou sa bude vracať do tohto krásneho mesta.

Lukáš Krajčir

Máte záujem o Poľsko? Pozývame na stránku Informácie o Polsku: www.facebook.com/informaciePL