//Krakov prijal uznesenie pre korčuliarov. Nové chodníky už len z asfaltu, zákaz zámkovej dlažby

Krakov prijal uznesenie pre korčuliarov. Nové chodníky už len z asfaltu, zákaz zámkovej dlažby

Mestské zastupiteľstvo Krakova prijalo uznesenie o podpore mobilnej aktivity, realizovanej pomocou zariadení osobnej dopravy, čiže kolieskových korčulí, kolobežky a mestského skejtbordu. Za uznesenie hlasovali úplne všetci poslanci a pri diskusii nebolo cítiť politických rozdielov: konflikt medzi Občianskou platformou a PiS v tejto téme akosi zmizol. Korčuliari v Krakove majú získať rovnaku podporu ako cyklisti a nová pešia infraštruktúra má byť prispôsobená pre pochýb aj na korčuliach, skejte alebo kolobežke. Zámková dlažba má postupne z mesta zmiznúť a nové chodníky majú už mať asfaltový povrch, čo už dávno žiadali nielen korčuliari, ale aj vozičkári, rodičia s detskými kočíkmi, dámy na vysokých podpatkach a používatelia kufroch na koliesach.
Krakov má tým vytvoriť podmienky na to, aby sa kolieskové korčule (ako aj skejtbord a kolobežka) viac používali nielen na rekreačné ucely, ale aj ako obyčajný dopravný prostriedok. Tým sa má čiastočne vyriešiť problém dopravných kolón, má sa aj zvýšiť aktívna mobilita a zdravie obyvateľov. Kolieskové korčule majú tým pádom výrazne doplniť už dosť dobre rozbehnutú cyklistickú dopravu. Ich plusom je lepši pozitívny účinok na zvýšenie kondičky a väčšia mobilita oproti bicykla. Ako čítame v odôvodnení, kolieskové korčule sa na rozdiel od bicykla dajú zmestiť do ruksaku a tým pádom sa da použiť kombinovaná doprava. Ešte lepšie sa s verejnou dopravou integruje kolobežka a malý skejtbord pre mestskú premávku (Poliaci ju menujú „fiska”), v prípade ktorých ani nie je potrebná zmena obuvu: dá sa ísť po chodníku na zastávku a pokračovať jazdu autobusom, s doskou v ruke.

Krakov ráta s tým, že vďaka kolobežke a skejtborde sa pre ich používateľov výrazne skráti čas premávky z bydliska alebo pracoviská na zastávku alebo stanicu mestskej železnici. Tým pádom sa zvýši atraktivita verejnej dopravy (pri jej integrácii s individuálnou mobilitou) a zmenší potreba použitia auta, čo prispeje k zmenšení dopravných zápch.

Aby sa to všetko rozbehlo, potrebné je však, aby sa nové chodníky stavaly z asfaltu, ktorý je vhodný pre používateľov týchto zariadení. Na novu zámkovú dlažbu je odtera zakaz a ťa existujúca má postupne zmiznúť z krakovských chodníkov. Tento proces sa už začal v polovici 2017 roku, ešte pred prijatím uznesenia. V 2018 roku má zmiznúť asi 50 km chodníkov z dlažby, má ich nahradiť rovný asfalt.

Výnimkou má byť historické Staré Mesto. Tam sa asfalt nebude používať, ale aj tam má byť rovný povrch, bez medzier. Klasická dlažba má zatiaľ zostať, avšak nové investície na Starým Meste majú už rátať s tým, aby boli vhodné pre korčuliarov – namiesto dlažby budú použité najmä veľké granitové dosky.

Okrem toho, do 2022 roku ma v Krakove vzniknúť sieť 10 koherentných trás pre korčuliarov, tak aby sa dalo pohodlne prejsť na korčuliach celé mesto. Jedna sa nie o vyhradené trasy iba pre korčuliarov, ale o asfaltové chodníky pre všetkých, ktoré však budú vhodné aj pre inline-korčuliarov. Väčšina úsekov už existuje: sú to bulváry nad Vislou a inými riekami a asfaltové chodníky v parkach, vo viacerých miestoch chyba však ich prepojenie. Práve tie „medzery” sa majú riešiť a už v 2018 roku sa plánuje vytvorenie prvých korčuliarskych „spojok” medzi okremymi úsekmi trás, po ktorých sa dá jazdiť na kolieskových korčuliach (najmä nad Vislou).

Súčasťou uznesenia sú aj zápisy o tom, že mesto má prevádzkovať propagačné aktivity, aby viac ľudí používalo korčule, skejtbord a kolobežku v dopravných účeloch. Okrem toho, podobná propagačná kampánia sa má uskutočniť aj v školách. Už dnes veľa žiakov dochádza do školy na kolieskových korčuliach alebo kolobežke, odteraz by školy mali tento spôsob dochádzky ešte viac spropagovať. Deti sa majú učiť aj podmienok bezpečnej premávky.

Súčasťou krakovskej korčuliarskej politiky majú byť aj lavičky, kde si korčuliari môžu sadnúť a zmeniť obuv a vedľa nich – automatické schránky, v ktorých bude možné nechať korčule, prilbu alebo skejtbord. Schránky sa majú objaviť najmä pred verejnými budovami, napríklad úradmi. Na začiatku v 20 miestoch, potom ak sa osviedcia, systém sa má rozširovať a oplata za použitie schránky má byť integrovaná s električenkou. Poslanci dúfajú, že vďaka ním sa zväčší počet ľudí, ktorí budú prichádzať do úradu na kolieskových korčuliach alebo skejte – dnes ich pred tým odrádza otázka, kam podiať korčule alebo dosku pri návšteve úradu.

Uznesenie už je realizované a čoskoro sa plánuje prvý report z jeho realizácie. Podobne uznesenie chcú prijať mestskí poslanci v Katoviciach, vec už prešla dvoma komisiami na mestskom zastupiteľstve a všetci prítomní poslanci túto vec podporujú.

Jakub Łoginow

Text uznesenia je prístupný na oficiálnych stránkach mesta túto:  https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=95669

Čítajte aj:

Nová móda, v Poľsku sa do práce korčuľuje, populárna je cesta na Oravu