Sunday, Jun 25th

Last update:04:35:38 AM GMT

You are here:

Vikendove autobusove spojenie Krynica-Bardejov

E-mail Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

Komunitná nadácia Bardejov iniciovala v rámci svojho medzinárodného projektu „Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ zriadenie víkendového autobusového spojenia Bardejovských Kúpeľov a Bardejova s najväčšími poľskými kúpeľami Krynica, vzdialenými 30 km od Bardejova.

 

 

Spoj bude premávať každú sobotu a nedeľu počas letných prázdnin s odchodom o 9,00 hod. z B. Kúpeľov a 9,15 hod. od vestibulu Železničnej stanice v Bardejove. Naspäť bude odchádzať z Krynice o 16,00 hod. Zároveň pre Kryničanov bude odchádzať z Krynice do B. Kúpeľov o 10,00 hod. a odchádzať naspäť do Krynice o 15,00 hod. Cena spiatočného lístka je 4,50 Eur.

Konferenciou „Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ Komunitná nadácia Bardejov finalizuje svoj medzinárodný projekt

V dňoch 17. – 20. júna 2014 zorganizovala Komunitná nadácia Bardejov v hoteli Bardejov, Senior centre na Toplianskej ulici v Bardejove a v poľskej Krynici medzinárodnú konferenciu o aktívnom občianstve.

Konferenciou uzatvára svoj jednoročný medzinárodný projekt podporený Európskou komisiou v rámci jej programu Európa pre občanov.

Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Špecifickým cieľom projektu je vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi partnermi.

Cieľovými skupinami v projekte sú miestne neziskové organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a seniormi, miestne samosprávy a verejnosť.

Konferencia začala slávnostným privítacím večerom v hoteli Bardejov za účasti 120 účastníkov zo všetkých projektových partnerských miest: Bardejov, Krynica - Poľsko, Přerov – Česká republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj – Rumunsko.

Účastníkov konferencie privítal slávnostným prípitkom primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Osobitne privítal aj svojich prítomných zahraničných kolegov, primátorku partnerského mesta Montemarciano - Lianu Serrana a primátora rumunského mesta Lugoj – Francisca Boldeu.

Nasledujúce dva pracovné dni konferencie boli venované prezentáciám zástupcov partnerských miest informujúcich o podmienkach, aké ich samosprávy vytvárajú na aktívne zapájanie sa mladých ľudí i seniorov do miestneho verejného života, ale aj priblíženiu politík EÚ a jej rozhodovacích procesov, ktoré im predstavila bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, Ing. Zita Pleštinská. Súčasťou programu boli aj návštevy Seniorskeho centra a Domova dôchodcov Čergov – prítomnými seniormi a účastníkmi pracujúcimi so seniormi. Mladšia časť účastníkov navštívila Židovské suburbium  v sprievode Ing. Pavla a Mgr. Petra Hudákových z OZ Vita in suburbium a Hrubú baštu na Veternej ulici, ktorú postupne oživuje OZ Different.

Jadrom záverečnej konferencie  boli – medzigeneračný dialóg medzi mladými účastníkmi a seniormi a ich odkazy i očakávania smerujúce svojím miestnym samosprávam i Európskej komisii a v záverečnej bardejovskej časti konferencie predkladali jednotlivé partnerské mestá návrhy Akčných plánov budúcej spolupráce medzi zúčastnenými mestami, neziskovými organizáciami i neformálnymi skupinami aktívnych obyvateľov týchto miest.

Okrem pracovnej časti mala konferencia aj kultúrnu pod názvom Európske partnerské dni. V rámci nich sa po dva večery 18. a 19. júna  o 20,00 hod. na Radničnom námestí a miestnom amfiteátri predstavili verejnosti umelci zo všetkých participujúcich miest.

Pred samotným otvorením Európskych partnerských dní sa stretli zahraniční primátori miest participujúci v projekte s primátorom Bardejova na pôde Mestského úradu v Bardejove. Primátorka talianskeho partnerského mesta Montemarciano, Liana Serrana na tomto stretnutí  vysoko ocenila jedinečnú architektúru historickej časti mesta a prístup miestnej samosprávy k ochrane a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva na svojom teritóriu.

Záverečný, tretí deň konferencie pokračoval v partnerskom meste Krynica – Zdrój návštevou Univerzity tretieho veku a veľmi úspešného baletného súboru Miniatúry.
Na záver konferencie sa všetci účastníci stretli v centre najväčších poľských kúpeľov, v Sále balovej s primátorom Krynice – Zdrój, Dr. Dáriusom Reškom.

Na konferencii boli prijaté dva záverečné dokumenty v súlade s cieľmi projektu:
prvý dokument – Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ Európskej komisii – Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu,
druhý dokument - Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ miestnym a regionálnym samosprávam.
S obsahom obidvoch dokumentov oboznámime verejnosť v budúcich vydaniach týchto novín.

Ing. Jozef Jarina
Správca KNBJ

KNBJ je neziskova organizacia. Jej poslaním je prostredníctvom rozvoja filantropie podporovať lokálne aktivity občanov, mimovládnych a iných neziskových organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života v meste Bardejov i regióne a k rozvoju miestnej demokracie.Nadacia sa snazi dosiahnut tieto ciele udelovanim malych grantov aktivnym obyvatelom, neziskovym organizaciam a skolam na realizaciu ich spolocensky prospesnych projektov.

O nadacii sa da dozvediet viac na web stranke: www.knbj.sk Pozrite aj:

www.facebook.com/polskaslowacja

www.facebook.com/porteuropa.eu

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť