Wednesday, Jun 28th

Last update:04:35:38 AM GMT

You are here:

Ukrajina vykonáva demarkáciu východnej hranici

E-mail Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Fot. Wikipedia

Podľa prevládajúceho názoru Ukrajina po zvolení Janukovyča za prezidenta uskutočňuje politiku zblíženia s Ruskom a vymedzuje sa od prozápadných ašpirácií oranžových. Tento pohľad je však pomerne zjednodušujúci, nezohľadňuje totiž skutočnosť, že zahraničná politika Ukrajiny sa nikdy za celé obdobie nezávislosti získanej v roku 1991 nedala charakterizovať ako jednoznačne proeurópska alebo proruská. Charakteristická črta ukrajinskej zahraničnej politiky, a zároveň aj domácej, je to, že ostré deklarácie politikov sa veľmi často nezhodujú s ich činmi, a dokonca im mnohokrát priamo protirečia.

 

Na Slovensku sa málo hovorí, že práve počas vlády Janukovyča a Strany regiónov sa pohol z miesta proces demarkácie a zabezpečenia hranice Ukrajiny s Ruskom, Bieloruskom a Moldavskom. Kyjev týmto napĺňa zásadnú požiadavku pre integráciu do Európskej únie, a takisto sa približuje k získaniu bezvízového styku s krajinami Schengenskej zóny.

Nejestvujúce hranice


Napriek tomu, že Ukrajina je už presne 20 rokov nezávislá, naďalej nemá vyregulované hranice s polovicou svojich susedov. Ukrajinsko-ruská, ukrajinsko-bieloruská a ukrajinsko-moldavská hranica fyzicky neexistujú, nie sú tam oficiálne označené hraničné stĺpy. Samozrejme, na cestných a železničných trasách, v morských prístavoch a na letiskách sa vykonáva pasová i colná kontrola, ale v poli alebo lese je hranica nevyznačená a hocikto ju môže ľahko prekročiť. A túto možnosť každý rok využívajú desiatky tisíc nelegálnych migrantov z ázijských krajín (Afganistan, Vietnam, Laos a ďalšie) a ešte väčší počet pašerákov.

Ukrajinská hraničná stráž je voči tomuto stavu bezmocná. Keďže sa Ukrajine s Ruskom, Bieloruskom a Moldavskom nepodarilo podpísať dohody o demarkácii a delimitácii hraníc, z právneho hľadiska akoby tieto hranice nejestvovali. Teda očividne existuje, ale nie je možné ju účinne a presne vyznačiť (v tom zmysle, že nie je jasné, či prechádza tým konkrétnym miestom alebo o 30 či 500 metrov ďalej). Ktokoľvek, kto bol chytený pri nelegálnom prekročení hranice, môže tvrdiť, že nevedel, že hranica prechádza tadiaľto, a že ju nemôže prekročiť – a v zmysle práva má absolútnu pravdu.

V dôsledku toho je Ukrajina dôležitým bodom masovej nelegálnej migrácie na trase Ďaleký Východ – Západná Európa. Dostať sa cez Rusko na Ukrajinu je jednoduché a prvou vážnejšou prekážkou je až ukrajinsko-slovenská, ukrajinsko-poľská alebo ukrajinsko-maďarská hranica. Ale aj samotná Ukrajina sa v posledných rokoch stala atraktívnym miestom pre život pre legálnych i nelegálnych imigrantov z Východu – už presne desať rokov sa v Ukrajine viac ľudí usádza, než ju opúšťa.

Ak k tomu dodáme fakt, že táto migrácia je slabo kontrolovaná, je ľahké domyslieť, že Bruselu sa situácia vôbec nemusí páčiť. Európska únia už mnoho rokov zaujíma k problému jasné stanovisko. Chcete zrušenie víz a reálnu perspektívu členstva v EÚ? Musíte vykonať demarkáciu a delimitáciu rusko-ukrajinskej hranice, spraviť ju nepriepustnou, a tiež zaviesť moderný systém riadenia hraničnej stráže a i ďalších úradoch, aby nebolo možné sfalšovať ukrajinský pas (dnes sa to dá spraviť jednoducho a na jeho základe vycestovať do Západnej Európy).

Demarkácia výmenou za flotilu

Kyjev už oddávna navrhuje Moskve vyriešenie problému hraníc, ale Rusi to odmietali a pod rôznymi zámienkami naťahovali rokovania. A niet sa čo diviť: vyznačené hranice sú jednou z podmienok suverenity ukrajinského štátu. Neskôr je možné hraničné kontroly zrušiť, tak ako medzi Slovenskom a Rakúskom, ale samotná hranica musí existovať a mať dôkladne stanovený priebeh, na ktorom sa obe strany zhodujú.

Počas funkčného obdobia Viktora Juščenka sa ukrajinsko-ruská komisia pre demarkáciu hranice stretla iba niekoľko krát a na ničom sa nedohodla. Ukrajinská strana navrhovala ďalšie stretnutia, ale Rusi tieto návrhy jednoducho ignorovali. Obrat nastal až po tom, čo prezidentskú prísahu zložil Janukovyč. Rusi odblokovali rokovania výmenou za súhlas Kyjeva s predĺžením pobytu ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme.

V roku 2009 netrpezlivá Štátna hraničná stráž Ukrajiny začala jednostranne a neoficiálne označovať a zabezpečovať vzájomnú hranicu na ukrajinskej strane. Boli ustanovené tabule (podobné našim - „pozor – štátna hranica“) a bariéry (napríklad priekopy), sťažujúce prekročenie zelenej hranice autom. Stretlo sa to však s prudkým odporom, podnecovaným z Ruska, zo strany miestnej prevádzačskej a pašeráckej loby, a v dôsledku toho bolo jednostranné označenie hranice zastavené.

Dnes sa demarkácia pohla z miesta (výmenou za predĺženie pobytu Čiernomorskej flotily) a ruská strana viac nevytvára politické problémy, ktoré by slúžili ako zámienky pre brzdenie procesu. V tomto momente je zatiaľ ťažké predpovedať, kedy bude proces ukončený, je však celkom možné, že sa tak stane do konca tohto roku.

Okrem demarkácie je nutná aj delimitácia (vyznačenie hranice na mapách) morského úseku ukrajinsko-ruskej hranice. Tu sa môžu vyskytnúť problémy: Ukrajina trvá na rozdelení Azovského mora a dôslednom určení hranice v strede tejto vodnej plochy, kým Rusko navrhuje uznanie tohto neveľkého mora za spoločné vody oboch krajín. Rusi to isté žiadajú aj v prípade Kerčského prielivu, pritom dnes nad prielivom uplatňuje svoju výhradnú kontrolu Ukrajina. Ústupky Kyjeva v tejto veci môžu byť nevyhnutné k tomu, aby Rusko súhlasilo s bezkonfliktným ukončením celého procesu demarkácie pozemnej hranice a nezablokovalo ho tak ako v minulosti.

Zadržať nelegálnych imigrantov z Ázie

Obe strany vyhlasujú, že demarkácia nesťaží vzájomný kontakt a komunikáciu Ukrajincov a Rusov. Kvôli zlepšeniu vzájomnej komunikácie je plánovaná výstavba nových hraničných priechodov a diaľnice medzi Kyjevom a Moskvou. Politici si však uvedomujú, že tieto vyhlásenia zostanú len slovami, ak obyvatelia prihraničných oblastí pocítia negatívne následky demarkácie. Pravda, už teraz je voľný prechod hranice mimo priechodov zakázaný, ale praktické uplatňovanie zákazu nie je možné. Demarkácia to zmení, hranica bude strážená, a v cieľovom stave má byť tak nepriepustná ako dnešná východná hranica Schengenského priestoru – takže miestny obyvatelia sa už viac nebudú môcť živiť pašovaním v doterajšom rozsahu. Idea v pozadí je prostá – nie ukrajinsko-slovenská, ale ukrajinsko-ruská hranica má byť tým filtrom, ktorý zadržiava nelegálnych migrantov z Ďalekého Východu a Strednej Ázie smerujúcich do Európy.

Treba zdôrazniť jedno: priemerný Rus žijúci mimo prihraničných oblastí nepocíti žiadne negatívne následky demarkácie, ak tento priemerný Rus neprekračuje hranicu s Ukrajinou nelegálne v lese, ale legálne na hraničnom priechode. Ukrajina nemá zámer zaviesť pre Rusov víza ani iné prekážky, okrem toho budú otvorené nové hraničné priechody. Zmeny sa však dotknú nelegálnych migrantov napríklad z Vietnamu a obyvateľov prihraničných ukrajinských a ruských obcí, pre ktorých doposiaľ hranica akoby nejestvovala.

Pre Kyjev bude demarkácia vždy veľmi žiadúca nezávisle od toho, kto je práve pri moci. V súčasnosti je totiž Ukrajina tranzitnou krajinou na trasách nelegálnej migrácie z Ďalekého Východu do EÚ. A keďže ukrajinsko-slovenská alebo ukrajinsko-poľská hranica už sú nepriepustné, väčšina týchto neželaných hostí je zadržaná napríklad v Zakarpatí a je to Ukrajina, kto musí znášať náklady na ich pobyt. Po demarkácii východnej hranice a jej následnom posilnení títo nelegálni migranti budú zadržiavaní už na rusko-ukrajinskej hranici, a nechcená starosť bude prenesená na ruskú stranu.

Bielorusko a Moldavsko

Okrem toho, po Janukovyčovom príchode k moci sa z miesta pohol aj proces demarkácie hranice Ukrajiny s Bieloruskom a Moldavskom. Medzi iným je to dôležité preto, že rusko-bieloruská hranica fyzicky nejestvuje, možno ju voľne prekročiť tak ako hranicu Slovenska a Rakúska (hoci v ostatných rokoch sa začalo s výstavbou hraničných priechodov). Takže keby Ukrajina znepriepustnila hranicu s Ruskom a hranicu s Bieloruskom by ponechala v nezmenenom stave, nelegálni migranti by jednoducho cez Rusko putovali do Bieloruska a cez poľské lesy a močiare by sa ľahko dostali na Ukrajinu.

Pokiaľ ide o Moldavsko, kľúčovým je tu podnesterský faktor. Hoci Podnestersko je fakticky nezávislým štátom, na ktorý Kišiňov nemá vplyv, formálne musí byť otázka hranice medzi Ukrajinou a Podnesterskom dohodnutá s vládou Moldavska. Dnes je táto hranica priepustná, a to spôsobuje vážne ťažkosti pri boji proti pašovaniu, obchodu s drogami a zbraňami.

Demarkácia výmenou za bezvízový styk

Znepriepustnenie hraníc je základnou podmienkou akýchkoľvek rozhovorov o zrušení víz pre Ukrajincov cestujúcich do Európskej únie. Udalosti uplynulého roku sú ohromným krokom na ceste k integrácii Ukrajiny do EÚ a k bezvízovému styku.

Európska únia podpísala nedávno z Kyjevom dohodu o spolupráci smerujúcu k zrušeniu víz. Je to veľký úspech ukrajinskej vlády, pretože Ukrajina po prvý krát počula konkrétne požiadavky: musíte spraviť to a to a výmenou za to zrušíme víza.

Okrem demarkácie dohoda obsahuje množstvo veľmi konkrétnych požiadaviek, takých ako zavedenie biometrických pasov, reformu štruktúr Hraničnej stráže alebo lepšiu kontrolu údajov. Dnes je sfalšovanie ukrajinského pasu veľmi jednoduché – za 10 tisíc eur si môže imigrant z Ďalekého Východu alebo zločinec, na ktorého je v EÚ vydaný zatykač, nechať vyrobiť ukrajinský pas a na jeho základe so dostať do EÚ. Časté sú aj prípady, keď si občan Ukrajiny so zákazom vstupu do krajín Európskej únie zmení v úradoch priezvisko, dostane nový pas, teda fakticky získa novú totožnosť, a následne si z novými dokumentmi vyrobí nové vízum.

Nové riešenia, zavedené práve Ukrajinou, by mali takéto a podobné praktiky znemožniť. Ak pôjde všetko v súlade s plánom, Ukrajinci budú cestovať do EÚ bez víz v roku 2018. Kyjev si však myslí, že je to zbytočne neskorý termín, a nalieha na zrušení víz už pred Majstrovstvami Európy vo futbale Euro-2012, ktoré bude prijímať Ukrajina a Poľsko. Ako to nakoniec bude je ťažké predpovedať, nezávisí to len od Ukrajiny, ale tiež od situácie v samotnej Únii a na Západnom Balkáne, ktorý možnosť bezvízového styku získa už teraz.

Zdroj: www.security-studies.sk

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť