/Stanowisko inicjatywy „Kraków i Śląsk dla rolkarzy” w sprawie decyzji Prezydenta o likwidacji ZIKITu

Stanowisko inicjatywy „Kraków i Śląsk dla rolkarzy” w sprawie decyzji Prezydenta o likwidacji ZIKITu

Inicjatywa „Kraków i Śląsk dla rolkarzy” wyraża zaniepokojenie ogłoszoną niedawno decyzją Prezydenta Jacka Majchrowskiego w zakresie likwidacji ZIKITu i wyraża pełne poparcie dla Pana Dyrektora Łukasza Franka, który jako wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dużym zaangażowaniem i życzliwością wspiera rozwój mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego (UTO: rolki, deskorolki, hulajnogi).

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu był w przeszłości instytucją, która dość słusznie była obiektem krytyki ze strony różnych środowisk. Jednak od kilku lat następują w tej jednostce bardzo wyraźne zmiany na lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy pieszych, w tym pieszych poruszających się na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Do niedawna w wielu częściach miasta było to poważnie utrudnione ze względu na samochody, parkujące na chodnikach w sposób uniemożliwiający bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się na UTO. Zmiany zapoczątkowane przez wicedyrektora Łukasza Franka w zakresie przywrócenia chodników pieszym (w tym rolkarzom) są z pewnością zmianami w dobrym kierunku. Należy się jedynie zastanowić, dlaczego nastąpiły tak późno i w tak małym zakresie i dlaczego tak wolno powstają parkingi park and ride oraz przystanki kolei miejskiej na Małej i Dużej Obwodnicy, które zmniejszyłyby zapotrzebowanie na jazdę samochodem po centrum.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które prowadzi kompleksową i przemyślaną politykę rolkarską. W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą UTO, która była pozytywnie zaopiniowana przez Prezydenta i urzędników ZIKITu. Mimo, że jest to tylko uchwała kierunkowa, jest ona dość konsekwentnie realizowana przez ZIKIT, który jest bardzo życzliwy postulatom naszego środowiska. Nowe chodniki są już w dużej mierze budowane z asfaltu lub niefazowanej kostki, trwają prace nad wprowadzeniem Standardów Pieszych ostatecznie zakazujących stosowanie nieprzyjaznej rolkarzom kostki fazowanej i jeszcze gorszej granitowej kostki w zabytkowym centrum Krakowa, są już rozpisane przetargi na ważne dla naszego środowiska łączniki głównych tras rolkarskich. Mimo niezrozumiałej dla nas obstrukcji związanej ze stosowaniem niezgodnej z Uchwałą Rolkarską kostki fazowanej przez niektórych urzędników podległych pionowi Pani Dyrektor Iwony Król, całościowo oceniamy współpracę z ZIKITem jako bardzo dobrą. W szczególności chcielibyśmy w tym zakresie podziękować panu dyrektorowi Łukaszowi Frankowi oraz Panu Marcinowi Wójcikowi, który jako oficer ds. mobilności aktywnej dba o sprawy rolkarzy i innych pieszych, dla których ważna jest równa, niefazowana nawierzchnia bez barier (w tym osób starszych o niepełnosprawnych).

Jako dość zorganizowane środowisko potrafiące się skutecznie zorganizować i walczyć o swoje interesy chcielibyśmy ostrzec, że wszelkie próby „ukarania” pana Łukasza Franka za nie jego winy i odejścia od prowadzonej przez niego polityki spotkają się z naszym ostrym i zdecydowanym sprzeciwem.

Jakakolwiek reorganizacja ZIKITu musi uwzględniać kontynuację działań prowadzonych przez pion Łukasza Franka, zwłaszcza w kwestii przywracania chodników pieszym, kontynuacji działań na rzecz asfaltowych chodników poza centrum i rezygnacji z kostki granitowej w centrum miasta. Apelujemy również o wzmocnienie pełnomocnictw Pana Marcina Wójcika, który wzorem innych miast powinien zostać np. pełnomocnikiem Prezydenta ds. mobilności aktywnej i otrzymać realne kompetencje w kwestii budowy dróg rowerowych oraz infrastruktury dla rolek, deskorolek i hulajnóg. Jest to konieczne, aby budowa dróg rowerowych nie pozostała jedynie na papierze. Przypomnijmy, że Kraków nie realizuje postanowień referendalnych, podczas gdy Województwo Małopolskie na przykładzie projektu Velo Małopolska pokazuje, że budowa sieci dróg rowerowych jest jak najbardziej możliwa. Apelujemy także o powołanie „oficera rolkarskiego” o realnych kompetencjach, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją Uchwały Rolkarskiej i jego celem będzie doprowadzenie do radykalnego wzrostu znaczenia UTO w codziennym przemieszczaniu się po mieście.

Inicjatywa „Kraków i Śląsk dla rolkarzy”
www.facebook.com/krakowdlarolkarzy