Informacje

Portal o Europie Środkowej, żegludze i gospodarce morskiej. Wspieramy rozwój współpracy pomiędzy polskimi portami morskimi i Pomorzem a Słowacją, Czechami, Ukrainą i innymi krajami zagranicznego śródlądzia.