Autobus Bardejov-Krynica od prešovského župana už má všetky povolenia. Je petícia za rýchly štart cezhraničného spojenia

Šesť rokov príprav – toľko trvali práce na prvej cezhraničnej autobusovej linke, ktorú plánuje spustiť Prešovský samosprávny kraj. Snahy o získanie cezhraničného autobusu sa začali v roku 2017 a trvali počas celého prvého funkčného obdobia Milana Majerského. Celkovo má byť zriadených niekoľko cezhraničných spoji vrátane autobusov Poprad – Zakopané a Stara Ľubovňa – Piwniczna. Prvým cezhraničným spojením má byť autobusová linka Bardejov-Krynica, ktorá mala začať v roku 2022, no už vyše pol roka mešká. Prešovský kraj získal koncom roka 2022 všetky potrebné povolenia na využívanie autobusových zastávok na poľskej strane. Termín spustenia spojov však zatiaľ nie je známy, čo znepokojuje odborníkov zainteresovaných v tejto veci.

„V  nadväznosti na pracovné rokovania s poľskou stranou a v súvislosti s prijatím Plánu dopravnej obslužnosti PSK začal Prešovský samosprávny kraj, v súčinnosti s IDS Východ, s.r.o. – organizátorom integrovanej verejnej dopravy, v priebehu aktuálneho roka konať vo veci zámeru priameho cezhraničného spojenia na trase Bardejov – Krynica. Z dôvodu administratívnych komplikácií súvisiacich s podkladmi a súhlasmi potrebnými k žiadosti o vydanie licencie na prevádzku medzinárodnej linky, nebolo legislatívne možné spustiť prevádzku spojenia od letnej sezóny 2022, čo bol pôvodný zámer PSK.

V rámci tohto spojenia sa počíta s 3 zastávkami na poľskej strane, z toho s dvomi v správe gminy Krynica-Zdrój (zastávky „Tylicz, Skrzyżowanie“ a „Krynica-Zdrój, Dworzec PKP“) a jednou v správe Úradu Malopoľského vojvodstva (zastávka „Krynica-Zdrój, Bank“). Gmina Kynica-Zdrój už udelila potrebný súhlas s využívaním zastávok vo svojej správe v rámci tohto cezhraničného spojenia. V najbližšom období Prešovský samosprávny kraj požiada o podobný súhlas aj Úrad Malopoľského vojvodstva. Po získaní tohto súhlasu bude predmetom rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja, v akom rozsahu a od kedy bude dané spojenie prevádzkované.” – informuje Mgr. Daša Jeleňová z tlačového oddelenia Prešovského samosprávneho kraja.

„Prešovský samosprávny kraj bude aj najbližšie 4 roky konzekventne pokračovať v postupnom uplatňovaní zámerov podľa prijatého Plánu dopravnej obslužnosti PSK. Tematicky podobným zámerom PSK, ako vyššie spomínané medzinárodné spojenie Bardejov – Krynica, je napr. spojenie na trase Stará Ľubovňa – Piwniczna (eventuálne Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Piwniczna), kde takmer celá časť trasy vedie územím Slovenskej republiky. V prvom aj druhom prípade ide o prepojenie mimoriadne významných centier cestovného ruchu a kúpeľníctva na oboch stranách štátnej hranice, s potenciálom významných synergických efektov v ekonomickej, sociálnej, či kultúrnej oblasti” – dodáva hovorkyňa.

Ako sme sa dozvedeli v tlačovom referáte Malopoľského vojvodstva, povolenia, ktoré spomína hovorkyňa prešovskej župy, sú už udelené. „Krajinský cestný úrad v Krakove (ZDW), oddelenie Nowy Sącz, dňa 28. novembra 2022 zaslal IDS VYCHOD dohodu o pravidlách zastavenia na zastávke „Krynica Bank“ v oboch smeroch. Ide o jedinú zastávku na trase v správe ZDW v Krakove,“ informuje Magdalena Opyd, hovorkyňa malopoľského maršala Witolda Kozłowskiho.

Zatiaľ však nie je známe, kedy bude linka Bardejov – Krynica konečne spustená. Odborníci z občianskej iniciatívy „Poľsko-Slovensko-Autobusy“ upozorňujú, že prípravy trvajú príliš dlho. Preto vznikla petícia, v ktorej autori žiadajú prešovskú župu, aby autobus čo najskôr spustila. Petíciu môžete podpísať na ľahko zapamätateľnej adrese www.peticie.com/krynicabardejov