Poľsko-slovenský námorný slovník pre záujemcov o štúdium na Námornej univerzite

Poľština je dosť podobná slovenčine, no niektoré poľské slová môžu byť pre Slovákov nezrozumiteľné. Mysliac na ľudí, ktorí majú potenciálny záujem o štúdium na námornej univerzite v Gdyni, pripravili sme pre vás slovník poľských slov súvisiacich s touto univerzitou, štúdiom a morom, ktoré môžu byť pre Slovákov problematické. Oboznámenie sa s týmito slovami vám umožní samostatne si prezerať poľskú jazykovú verziu webovej stránky Námornej univerzity a porozumieť informáciám, ktoré obsahuje.
Slová spojené s univerzitou a vzdelávaním

Uczelnia, wyższa uczelnia – vysoká škola

Uczelnia je všeobecne slovo na poznačenie vysokej školy. Vysoké školy (uczelnie) sa pritom rozdeľujú do rôznych kategórii, sú to: uniwersytet, akademia, szkoła wyższa, politechnika. Univerzita sa od akadémie líši tým, že má vyššiu kategóriu. Akadémia, ktorá spĺňa určité kritériá kvality, môže požiadať o štatút univerzity.

Kształcenie – vzdelávanie

Wykształcenie – vzdelanie

Wydział – fakulta

Kierunek (studiów) – štúdijný odbor

Specjalność – Špecializácia

Nauka – wyskum

Rekrutacja – nábor (na štúdium)

Oferta – ponuka

Biuro – kancelária

Pokaż wszystkie – ukázať všetko

Rodzaj studiów – typ štúdium

Tryb studiów – spôsob štúdia (denne čiže stacionárne alebo externé čiže niestacjonarne)

Studia dzienne, studia stacjonarne – denne štúdium, bezplatné

Studia zaoczne, studia niestacjonarne – externé štúdium, platne

Zarządzanie – menežment

Jakość – kvalita

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości – Fakulta menežmentu a vied o kvalite

Komisje Rekrutacyjne – náborové komisie

Dokumenty – doklady

Dane osobowe – osobné údaje

Uruchomiony – spustený

Został uruchomiony system internetowej rejestracji kandydatów – bol spustený systém online registrácie kandidátov

uwaga – pozornosť

szczególna uwaga – osobitná pozornosť

Akademik, dom studencki – internát, študentský domov

Slovná zásoba týkajúca sa mora, lodí a dopravy

Morski – námorný

Transport – doprava

Przewóz – preprava

Przewóz ładunków – preprava nakladu

Ląd – pevnina

Lądowy – pozemný

Statek – loď

Okręt – vojenská loď

Okrętowy – lodný

Marynarz – námorník

Marynarski – námornícky

Silnik – motor

oficer pokładowy – palubný dôstojník

Żegluga – plavba

Żeglarstwo – jachting

Żeglugowy – plavebný

Pokład – paluba

Ładunek – náklad

Handel – obchod

Statek handlowy – obchodná loď

Statek pasażerski – osobná loď

Prom – trajekt / kompa

Port – prístav

Przystań – malý prístav

Nabrzeże – prístavisko

Żaglowiec – plachetnica

Kontenerowiec – kontajnerová loď

Pociąg – vlak

Kolej – železnica


Pridajte sa do skupín na Facebooku:

Námorná univerzita Gdynia – študenti a záujemci zo Slovenska a Česka

Doprava: železnice, diaľnice, prístavy, letiska, námorná a riečna plavba

Slováci v Poľsku – život a turistika
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *