Ako sa stať námorníkom v Poľsku? Námorná univerzita v Gdyni spustí ďalší jesenný nábor na bezplatné a komerčné štúdium

Ak sa chcete stať námorníkom, spoľahlivým spôsobom je štúdium v ​​zahraničí – na medzinárodne uznávaných námorných univerzitách, ktorých diplom zaručuje dobre platenú prácu na mori a v prístavoch ešte pred ukončením štúdia. Takéto možnosti poskytuje Námorná univerzita v Gdyni, najstaršia v Poľsku, ktorá sa teší veľkej obľube aj medzi zahraničnými študentmi. Nábor na ďalší školský rok v riadnom rozvrhu už skončil, trval v júni a júli a napríklad chýbajú miesta na navigáciu — musíme počkať do budúceho leta. Na strojníckej, elektrotechnickej a manažérskej fakulte je však stále možnosť zapísať sa do ďalšieho akademického roka, ktorý sa začne 1. októbra. Práve teraz štartuje doplnkový nábor, ktorý môžu využiť aj Slováci.

V Poľsku existujú dve uznávané verejné univerzity, ktoré pripravujú budúcich námorníkov a pracovníkov v prístavnom priemysle – Námorná univerzita v Gdyni a Námorná polytechnika v Štetíne. Univerzita v Gdyni má viac ako 100-ročnú tradíciu a je považovaná za jednu z najlepších námorných univerzít v Európe a vo svete. Absolventi univerzity v Gdyni nemajú problém získať kontrakty na lodiach už počas štúdia, už v druhom a treťom ročníku (najskôr samozrejme ako pomocníci, potom na samostatných pozíciách). Veľkou prednosťou Námornej univerzity v Gdyni sú vlastné cvičné lode vrátane ikonickej plachetnice „Dar mládeže“ (Dar Młodzieży), na ktorej študenti absolvujú námornú prax v najzaujímavejších moriach a prístavoch Európy a sveta, napr. v Južnej Amerike.

Gdynia je mesto s 250 000 obyvateľmi, ktoré je súčasťou metropoly Trojmesta (Gdansk-Sopot-Gdynia) s miliónom obyvateľov. Podľa všetkých ukazovateľov Gdynia vyhráva súťaže o najpríjemnejšie mesto na život v Poľsku. Na jednej strane – more a pláže, na druhej – nádherné lesy takmer v centre mesta, čistý vzduch, dobrá verejná doprava vďaka rýchlej mestskej železnici, ktorá spája Gdyňu, Sopot a Gdansk a menšie mestá aglomerácii. Susedný Gdansk je považovaný za najkrajšie historické mesto v Poľsku, oveľa zaujímavejšie ako Varšava a Krakov. Trojmesto má dobré podmienky pre kariérny rozvoj, množstvo medzinárodných korporácií, historické pamiatky, kultúrne a športové zariadenia a skvelé pláže.

Školský rok v Poľsku začína pre žiakov v školskej dochádzke 1. septembra, no študenti vysokých škôl majú ďalší mesiac prázdnin a štúdium začínajú 1. októbra. V septembri sú dodatočne skúšky pre tých, ktorí túto skúšku nezložili v prvom termíne, t.j. v júni. V júli a auguste majú univerzity v Poľsku prázdniny, učitelia, aj keď formálne pracujú, sú len zriedkavo v stenách univerzity. V septembri sa ešte nevyučuje, no učitelia a administratívni pracovníci sa už vracajú do práce. Prebieha dodatočný nábor na odbory, v ktorých sú ešte voľné miesta, prebieha skúškové zasadnutie, všetci sa pomaly pripravujú na nový akademický rok. Vyučovanie začína až 1. októbra.

Dodatočný nábor na denné a externé štúdium prvého a druhého stupňa na akademický rok 2023/2024 sa začne 11. septembra. Už dnes sa však môžete zaregistrovať do systému elektronického podávania dokumentov a posielať skeny dokumentov. Na všetko potrebné sa teraz oplatí opýtať zamestnancov univerzity, keďže vzdelávanie cudzincov prebieha podľa trochu iných pravidiel. Cudzinci z krajín EÚ si spravidla nemusia za vzdelanie platiť, pokiaľ študujú v poľštine a na dennej forme štúdium. Pre Slovákov platí neformálna výnimka, že nemusia sa preukázať certitikatom zo znalosti poľštiny, pretože slovenčina a poľština sú vzájomne blízke a mnoho Slovákov na Orave a Spiši hovorí miestnymi dialektmi, ktoré majú k poľštine blízko. Ale pozor – pre Slovákov ktorí nebývajú pri slovenských hraniciach nemusí byť poľština ľahká. Odporúčame si objednať učebnice poľštiny, napríklad Poľsko a poľština pre Slovákov alebo Po tamtej stronie Tatr.

Pri dodatočnom nábore je rozhodujúce poradie prihlášok. Kompletná aplikácia zahŕňa vytvorenie účtu a odoslanie skenov dokumentov v systéme IRK a doručenie dokumentov na prijímacie komisie fakulty.

Dodatočný nábor sa vykonáva pre tieto špecializácie:

Elektrotechnická fakulta

Prvý stupeň denného vzdelávania

 • Elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikácie

Externá forma štúdia prvého stupňa

 • Elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikácie

Externa forma vzdelávania II

 • Elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikácie

Strojnícka fakulta

Prvý stupeň denného vzdelávania

 • Prevádzka a diagnostika technických systémov (všeobecný akademický profil)
 • mechanika a strojárstvo (všeobecný akademický profil)
 • Mechanika a strojárstvo (praktický profil)
 • Strojárstvo – prevádzka zariadenia na pohon lodí a námorných stavieb (praktický profil)

Druhý stupeň denného vzdelávania

 • mechanika a strojárstvo (všeobecný akademický profil)

Externa forma štúdia prvého stupňa

 • Prevádzka a diagnostika technických systémov (všeobecný akademický profil)
 • mechanika a strojárstvo (všeobecný akademický profil)
 • Mechanika a strojárstvo (praktický profil)

Externa forma vzdelávania II

 • mechanika a strojárstvo (všeobecný akademický profil)

Fakulta manažmentu a kvality

Prvý stupeň denného vzdelávania

 • Inžinierstvo kvality

Druhý stupeň denného vzdelávania

 • Menežment

Externa forma štúdia prvého stupňa

 • Inžinierstvo kvality
 • Menežment

Externá forma vzdelávania II

 • Menežment

Podrobnejšie informácie sú dostupné v poľskom jazyku na webovej stránke univerzity: Rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na studia | Uniwersytet Morski w Gdyni (umg.edu.pl)

Ak chcete zostať v obraze, pripojte sa k poľsko-ukrajinskej námornej skupine na Facebooku Námorná univerzita Gdynia – študenti a záujemci zo Slovenska a Česka | Facebook Tam sa môžete opýtať na všetko.