Už viac ako 300 podpisov za každodennú celoročnú premávku „Belianskeho expresu“ Poprad-Muszyna

Internetovú petíciu ohľadom prevádzky vlakov „Poprad – Muszyna“ každý deň počas celého roka, nielen cez letné a zimné víkendy, podpísalo už viac ako 300 ľudí. Je to veľmi dobrý výsledok, pretože podpisy pod petíciu sa zbierajú len 10 dní. Petíciu môžete podpísať a zdieľať aj vy a tým pádom spôsobiť, že vďaka vašej akcii obľúbený „Beliansky expres“ zostane u nás natrvalo. 

“My, dolupodpísaní občania Poľska a Slovenska a ďalší obyvatelia a turisti žiadame, aby boli rešpektované opatrenia prijaté na poľsko-slovenskej medzivládnej pracovnej skupine pre cezhraničné dopravné spojenia v Katoviciach v dňoch 10. – 11. októbra 2017 ohľadom zavedenia celoročných, denných železničných spojeni na trase Muszyna-Poprad po úspešnom pilotnom období, ktoré už skutočné prebehlo.” – čítame v petícii. 

“Treba pripomenúť, že slovenská strana v roku 2017 trvala na jazde vlakov nie na trase Poprad – Muszyna, ale na trase Poprad – Muszyna – Krakov, ktoré tiež boli plánované ako denné a celoročné. Poľská strana informovala, že nateraz (v tom čase) to nebolo možné z dôvodu prebiehajúcej modernizácie tratí na trase Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna, ktorá spočívala v dočasnom uzavretí tejto trasy pre vlaky (na časť roka vlaky Kraków – Muszyna – Krynica premávali a na zvyšnú časť roka bola trat uzavretá). Len z tohto dôvodu bolo dohodnuté, že po dokončení modernizácie by sa mali spustiť vlaky Poprad-Kraków a zatiaľ by sa mali spustiť vlaky Poprad-Muszyna. V Muszyne bude možné prestúpiť na prípojné vlaky alebo náhradné autobusy do Krakova. 

Dohodnutia z Katovíc z roku 2017 boli nasledovné: 

– Vlak Muszyna – Poprad bude vypravený v letnej sezóne 2018 alebo 2019, spočiatku ako pilotné spojenie. V rámci pilotnej formuly mali vlaky dočasne premávať len cez prázdninové víkendy. Obe strany mali tento spoj intenzívne propagovať (čo síce robili), aby zabezpečili úspešnosť návštevnosti vlakov a aby si cestujúci na toto spojenie zvykli, aby sa premávka vlaku mohla predĺžiť počas celého roka. 

– Ak sa pilotáž osvedčí a bude vysoká účasť, vlakovú dopravu treba predĺžiť aj na zimnú sezónu, pokračovať v intenzívnej propagácii a predĺžiť obdobie letnej vlakovej dopravy – od začiatku júna do konca septembra. 

– Po dvoch-troch sezónach majú vlaky Muszyna-Poprad premávať už ako denné a celoročné spojenie. 

– Potom, po dokončení modernizácie železničnej trate Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna a pred dokončením trasy Podłęże-Piekiełko by mali byť spustené priame vlaky z Popradu alebo Košíc do Krakova a po otvorení trate Podłęże-Piekiełko, ponúka týchto vlakov by sa mala rozšíriť. 

– Obe strany mali zároveň postupne spustiť cezhraničné autobusy miestnej samosprávy. Prvé spoje sú už spustené (Krynica-Bardejov), od roku 2024 mali podľa dohody premávať priame autobusy Zakopané – Poprad a Nowy Targ – Poprad, ktoré by mali spoločne prevádzkovať Malopoľské vojvodstvo a Prešovský kraj.” 

Petíciu môžete podpísať na nižšie uvedenom odkaze: www.peticie.com/muszynapoprad