Slovensko a Ukrajina: Susedia, priatelia, partneri. Ukázala sa kniha v ukrajinčine o Slovensku, ktorá poukazuje na možné spoločne projekty

Slovensko je často vnímané ako kraj s proruskými a protiukrajinskými sympatiami. Je však dôležité si uvedomiť, že tento obraz je príliš zjednodušený a do značnej miery vychádza z politických manipulácií. V skutočnosti sú slovensko-ukrajinské vzťahy oveľa zložitejšie a plné nuáns. Obyčajní Slováci v skutočnosti nemajú nič proti Ukrajincom a susedstvo Zemplína so Zakarpatskom je vynikajúce. Užhorod je veľmi rozvinuté a sympaticke mesto veľmi pozitívne naklonené k Slovensku, oba národy veľmi získajú na rozvoju vzájomných projektov v doprave, energetike, dunajskej plavbe a obchode. Preto vznikla kniha v ukrajinčine o Slovensku, aby sa poukázalo na to čo je dobre na Slovensku a medzi Slovákmi: cieľom knihy je povzbudiť oba národy k lepšiej spolupráci a rozvoji spoločných projektov, ktoré prispeja k novým pracovným príležitostiam a hospodárskemu rastu Slovenska a Ukrajiny, najmä ukrajinského Zakarpatská.

Rok 2022 bol pre oba národy skutočnou skúškou. Vojna na Ukrajine vyvolala vlnu utečencov, ktorí hľadali útočisko v susedných krajinách. Slovensko obstálo v tejto skúške a prijalo státisíce Ukrajincov, ktorým ponúklo pomoc a podporu.

Slovensko-ukrajinská hranica sa stala vzorom pre ostatné, ukazujúc, ako je možné efektívne a humánne prijímať utečencov. Obyvatelia pohraničných regiónov, ktorí už dlho žijú v priateľstve a symbióze, preukázali obrovskú srdečnosť a solidaritu. Aj dnes je slovensko-ukrajinská hranica oveľa priateľnejšia pre cestujúcich, ako poľsko-ukrajinské hraničné priechody, ktore sú plné patologických javov. Niektorí Poliaci radšej pôjdu na Ukrajinu obkľukou cez Slovensko a Zakarpatsko, pretože vo Vyšných Nemeckých a Ubli nestrávia na hraniciach celý deň, slovenskí colníci aj hraničiari sú oveľa úprimnejší a šikovnejší, ako poľskí. Aj to je príklad, ako sa zdanie rozchodí s realitou. Aj keď slovensko-ukrajinská hranica nie je ideálna a potrebuje výstavby čo najmenšie dvoch nových priechodov (Ulič – Zabriď a Čierna nad Tisou – Solomonovo), aj tak funguje lepšie, ako poľsko-ukrajinské pohraničie. Zase je to niečo, na čom môžu byť Slováci hrdí – aj keď naposledy panuje nálada, že je módne hovoriť o Slovensku v ukrajinskom kontexte iba to zlé.

Jazykový a kultúrny zväzok

Slovenský a ukrajinský jazyk sú si natoľko blízke, že Ukrajinci a Slováci sa bez problémov dohovoria bez tlmočníka. To uľahčuje integráciu utečencov a vytvára prirodzené mosty medzi národmi. A to nielen platí pre utečencov. Zakarpatsko je aj počas vojny bezpečné, Slováci zo Zemplína kľudne sem chodia na nákupy a turistiku. Jazyková blízkosť Východného Slovenska a Zakarpatská je veľmi pozitívna vec, ktorú by sme mali všetci použiť na rozvoj vzájomných kontaktov. Pamätajme, že na sever od Užhorodu stále sú slovenské obce a nemáme na nich zabúdať. Slovenska komunita Zakarpatská je síce oveľa menšia ako maďarska, je čiastočne asimilovaná, na druhej strane na rozdiel od Maďarov nie sú tu žiadne konflikty.

Susedstvo Slovenska a Ukrajiny má obrovský potenciál, ktorý presahuje rámec vojny a migrácie. Zakarpatsko, hraničiace so Slovenskom, je bezpečný a stabilný región, ktorý sa neustále rozvíja a ponúka široké možnosti spolupráce.

Spoločné projekty

Medzi sľubné projekty patrí diaľnica Košice – Užhorod, nová železničná trať s európskym rozchodom do Užhorodu a predĺženie širokorozchodných tratí do železničnej stanice Košice. Vďaka nim sa Košice môžu stať dôležitým prestupným uzlom s priamym vlakovým spojením do Kyjeva.

Slovensko a Ukrajinu spája aj Dunaj. Po roku 2022 Ukrajina investovala vela peniazí do svojich dunajských prístavov Izmail a Reni a do Ukrajinskej dunajskej plavby. Prirodzeným partnerom Ukrajiny sa stáva Slovenská plavba a prístavy a dunajské prístavy v Bratislave, Komárne a Štúrove, ako aj budúce prístavy na Váhu.

Energetika je ďalšou oblasťou, kde existuje obrovský potenciál slovensko-ukrajinskej spolupráci. Slovensko má rozvinuté jadrové elektrárne a môže vyvážať elektrinu na Ukrajinu, čím získa značné zisky. Už skôr, za predošlej vlády Roberta Fica, Slovensko prepravovalo plyn na Ukrajinu reverzným tokom, čo Poľsko neurobilo. To je ďalší príklad: Slovensko má povesť proruskej krajiny, a Poľsko – proukrajinskej. Ale keď sa končia rozmovy a začínajú konkrétne veci, práve Slovensko niečo pre Ukrajinu robí (reverzný tok plynu, lepšie hraničné priechody, vlaky Košice – Mukačevo), a Poľsko v niektorých veciach zlyhá.

Slovensko má všetky predpoklady na to, aby hospodársky využilo susedstvo s Ukrajinou a získalo z neho značné výhody, čo sa premiete do vyššieho rastu slovenského HDP a nových pracovných príležitosti pre obyvateľov Slovenska, najmä Východu, ale aj Oravy. Má rozvinutú infraštruktúru, skúsených ľudí a výbornú geografickú polohu. Môžeme použiť príklad Rumunska, ktoré na spolupráci s Ukrajinou zarába obrovské peniaze.

Kniha „Slovensko. Učebnica pre Ukrajincov“

V reakcii na rastúci dopyt po informáciách o Slovensku vznikla kniha „Slovensko. Učebnica pre Ukrajincov“. Je to prvá učebnica na ukrajinskom trhu, ktorá približuje Ukrajincom slovenskú kultúru, históriu, hospodárstvo a politiku.

Kniha bude cenným zdrojom informácií pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku, Ukrajincov zo Zakarpatska a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj spoločných projektov a prehlbovanie spolupráce medzi dvoma národmi.

Slovensko a Ukrajina majú šancu vybudovať si silné partnerstvo, ktoré prinesie benefity obom stranám. Hospodárska, kultúrna a spoločenská spolupráca sa môže stať základom stabilnej a prosperujúcej budúcnosti pre oba národy.

Je dôležité, aby sme sa nenechali manipulovať politickými zjednodušeniami a stereotypmi. Slovensko nesusedi s Ruskom, ale s ukrajinskym Zakarpatskom. S Ruskom susedi poľské Varminsko-Mazurske vojvodstvo a Gdansk, ktorí do 2021 roka rozvíjali cezhraničnú spoluprácu s Kaliningradskou oblasťou. Slovensko je tam, kde je – spolu s Ukrajinou v Karpatským a Dunajským regione a práve tu by sme mali rozvíjať vzájomne vzťahy, s reálnymi susedmi – tak ako Poliaci z Gdanska a Olsztyna rozvíjali cezhraničné vzťahy so svojim susedom, čiže kaliningradskym Ruskom. Slovensko-ukrajinské vzťahy sú založené na susedstve, priateľstve a spoločných záujmoch. Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčom k budovaniu silnej spoločnej budúcnosti v Strednej Európe, v Karpatskom a Dunajskom regióne, kde sme spolu doma – ako blízke národy s vzájomne pochopiteľnými jazykmi.

Knihu môžete si kúpiť v elektronickej podobe zatiaľ v poľskom kníhkupectve Ebookpoint, cez zopár mesiacov aj na Martinuse. Máte známych Ukrajincov? Môžete im kúpiť túto knihu na darček a prispieť takýmto spôsobom k rozvoju vzájomného slovensko-ukrajinského poznania, dobrého susedstva a spolupráci.

Knihu môžete si kúpiť túto:

Словаччина. Посібник для українців