Vláda PiS uzavrela hranice so Slovenskom a zničila cezhraničný autobus, na ktorým sa pracovalo 6 rokov. Podpíšte petíciu za otvorenie hraníc a obnovu autobusovej linky

Poľský minister vnútra zaviedol hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom bez akéhokoľvek upozornenia. Dôvodom sú imigranti, ktorí prichádzajú do Poľska takzvanou balkánskou cestou. Dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol a kontroly dokladov nie je nič kontroverzné, takéto obmedzenia momentálne platia aj na zvyšných hraniciach Slovenska – s Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou. Iba Poľsko však urobilo niečo iné – úplne uzavrelo niektoré hraničné priechody pre autá a autobusy, vrátane priechodu Suchá Hora – Chochołów, cez ktorý premáva jediný cezhraničný autobus na Orave spájajúci Slovensko s Poľskom. Práce na spustení autobusu trvali až 6 rokov a teraz PiS zničil projekt za jednu noc. Vyše 100 Poliakov a Slovákov už podpísalo online petíciu, v ktorej žiadajú otvorenie hraníc v Chochołówe a obnovu cezhraničného autobusu – link na petíciu uvádzame na konci článku.

Petícia je v poľštine, nižšie je jej slovenský preklad.

Vážený pán minister,

Rešpektujúc právo na dočasné obnovenie hraničných kontrol, ak si to okolnosti vyžadujú, Vás žiadame o úpravu nariadenia pridaním hraničného priechodu v Chochołówe do zoznamu hraničných priechodov, cez ktoré môžu prechádzať autobusy. Cez hraničný priechod v Chochołówe premávajú autobusy miestnej samosprávy, vďaka úsiliu občianskej iniciatívy Poľsko – Slovensko – autobusy a maršala Malopoľského vojvodstva pána Witolda Kozłowského a vice- maršala Łukasza Smółky. Spustenie cezhraničných autobusov miestnej samosprávy bolo mimoriadne komplikované a vyžadovalo od maršálov aj odborníkov prekonať množstvo byrokratických, formálnych, právnych a organizačných prekážok. Snahy o uvedenie autobusovej linky trvali až 6 rokov – od roku 2017. Ide o jeden z príkladov efektívneho boja proti cezhraničnému a lokálnemu dopravnému vylúčeniu, s ktorým, žiaľ, na poľsko-slovenskom pohraničí bojujeme už dlhé roky.

Po dlhých rokoch dopravnej výluky nie je jednoduché obnoviť dôveru miestnych ľudí a turistov vo verejnú dopravu. Obyvateľov a turistov treba presvedčiť, že po toľkých rokoch obnovená verejná doprava je stabilná a spoľahlivá a že autobus aj v núdzových situáciách určite príde na zastávku.

Medzitým z rozhodnutia ministra cez noc oznámili, že hraničný priechod bude uzavretý a autobus jednoducho nepríde. To kazí celé naše šesťročné úsilie, najprv spustiť cezhraničné autobusy a potom prebudovať dôveru v verejnú dopravu ako takú, na ktorú sa dá spoľahnúť, pretože je dôveryhodná a autobus určite bude na trase a v prípade poruchy bude spustená náhradná doprava.

Aby bolo jasné – predmetom petície nie sú samotné hraničné kontroly, ale nepochopiteľné a neodôvodnené uzatvorenie hraničného priechodu. Pasové kontroly by na tomto priechode určite mohli prebiehať tak, ako to fungovalo pred vstupom Poľska a Slovenska do Európskej únie. Autobus by sa normálne priblížil ku kontrolnému stanovisku ako v Chyżnom a policajt by skontroloval pasy/občianske preukazy a batožinu. Žiadame vás, aby ste urýchlene upravili nariadenie tak, aby sa čo najskôr obnovila cezhraničná autobusová doprava a aby ste pri podobných rozhodnutiach v budúcnosti zohľadnili skutočnosť, že cez niektoré priechody môžu premávať cezhraničné autobusy, ktore svojim rozhodnutím ničíte. Žiadame, aby sa cez noc nezničili dopady niekoľkoročného úsilia rôznych skupín, vrátane maršálov tej istej politickej strany, ku ktorej patrí aj minister.

Petíciu môžete podpísať na odkaze:

www.peticie.com/chocholow

Môžete podporiť naše aktivity a kúpiť naše ebooky pre výučbu slovenčiny pre Poliakov a poľštiny pre Slovákov. „Poľsko a poľština pre Slovákov“ nie je iba o výučbe poľského jazyka, ale je to aj o severnom Poľsku, doprave, filmoch, kultúre a zaujímavých turistických destináciách.

Podręcznik języka słowackiego

Poľsko a poľština pre Slovákov