Słowacja: Nieznany sąsiad czy niedoceniony partner?

W ostatnich miesiącach na polskim rynku wydawniczym ukazała się nowa książka o Słowacji, która jest bardzo intensywnie promowana. Książka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników, którzy do tej pory mieli dość mgliste wyobrażenie o naszym południowym sąsiedzie. Jednak warto pamiętać, że książka ta nie jest pierwszą pozycją na rynku, która przybliża Polskę Słowacji. W 2021 roku ukazał się „Nieznany sąsiad. Podręcznik współpracy polsko-słowackiej” autorstwa Jakuba Łoginowa, który jest ekspertem od Słowacji i współpracy polsko-słowackiej.

„Nieznany sąsiad” to obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać Słowację w szerszym kontekście.” Autor w przystępny i ciekawy sposób przedstawia szeroki zakres zagadnień związanych ze Słowacją. Czytelnik znajdzie tu informacje o historii, polityce, gospodarce, samorządzie, energetyce, transporcie, a nawet żegludze i powiązaniach Słowacji ze sprawami morskimi – całkiem na serio, bez popadania w typowe dla niektórych autorów żarty o tęsknocie Czechów i Słowaków za morzem. Handel morski jest podstawą światowej gospodarki i w procesie tym uczestniczą również kraje nie leżące nad morzem, a silnie powiązane gospodarczo z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Słowacja jako silnie uprzemysłowiona gospodarka, w której fabryki zbudowało wielu światowych graczy, również jest zależna od sprawnej logistyki i powiązań z portami morskimi innych państw. Ważną rolę transportową i gospodarczą ma na Słowacji Dunaj – największa europejska droga wodna, łącząca ukraińskie i rumuńskie porty czarnomorskie z portami Morza Północnego. Dopływem Dunaju jest Wag – skaskadowana rzeka, na której Słowacja buduje kolejną drogę wodną prowadzącą docelowo w pobliże polskich granic, a obecnie dostarczającą krajowi duże ilości „zielonej” energii z licznych hydroelektrowni. Te wszystkie kwestie są niezwykle ciekawe i ważne, a z reguły całkowicie pomijane przez autorów piszących o Słowacji. Dzięki niemal dwudziestoletniemu doświadczeniu zawodowemu autora jako dziennikarza piszącego o sprawach międzynarodowych, morskich i gospodarczych, Czytelnik ma szansę dowiedzieć się wielu kluczowych i specjalistycznych zagadnień podanych w sposób, który zainteresuje również zupełnego laika.

Autor rozpoczyna od krótkiego rysu geograficznego (bez popadania w szczegóły) i przedstawienia ogólnego zarysu historii Słowacji, od średniowiecza po współczesność. Następnie omawia system polityczny Słowacji, partie polityczne i relacje międzynarodowe. Kolejne rozdziały poświęcone są gospodarce, samorządowi, energetyce, transporcie i współpracy transgranicznej. Autor nie zapomniał również omówić aspektów kulturowych Słowacji, w tym języka, kuchni, zwyczajów Słowaków, ich ulubionych aktywności sportowych czy upodobań wakacyjnych. Dużo miejsca zajmuje również opis tego, w jaki sposób Słowacy postrzegają inne narody, w tym swoich sąsiadów. To tutaj znajduje się klucz do zrozumienia, dlaczego Słowacy zrobili wydawałoby się zaskakujący wybór, przywracając do władzy retorycznie prorosyjskiego Roberta Fico. A jak Słowacy odnoszą się do Ukraińców, czy traktują należący przed wojną do Czechosłowacji Użhorod jako swoje „miasto utracone”, coś jak „słowacki Lwów”? Czy ukraińskie Zakarpacie jest dla nich tym, czym dla Polaków dawne „Kresy”? Dlaczego tak silna jest słowacka obecność geopolityczna na Bałkanach i dlaczego jest to dla Bratysławy atut w ich stosunkach zagranicznych? Jaką rolę w słowackiej dyplomacji i racji stanu odgrywa wsparcie dla Afryki oraz wojska chemiczne?

Książka Jakuba Łoginowa jest nie tylko wartościowym źródłem wiedzy, ale także ciekawą lekturą. Autor pisze w przystępny i interesujący sposób, a jego tekst jest bogaty w ciekawostki i anegdoty. Książka jest obowiązkową pozycją dla wszystkich, którzy chcą poznać bliżej Słowację, jej historię, kulturę i politykę.

„Nieznany sąsiad” to kompleksowe i rzetelne opracowanie tematyki Słowacji, które wyróżnia się na tle innych pozycji na rynku. Książka przedstawia szeroki zakres zagadnień związanych z tym krajem, od historii i polityki po gospodarkę i kulturę. Autor oparł się na szerokim spektrum źródeł, w tym na słowackich aktach prawnych, literaturze fachowej i informacjach uzyskanych bezpośrednio od słowackich urzędów i instytucji. Dzięki temu książka jest rzetelna i dostarcza czytelnikowi aktualnej wiedzy. Podsumowując, „Nieznany sąsiad” jest pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy chcą poznać Słowację w szerszym kontekście. Książka jest bogata w informacje i ciekawostki, a jej treść jest dobrze udokumentowana.

Oceniając pozycje książkowe pod kątem ich atrakcyjności oraz tego czy uznamy je za takie które należy przeczytać, często nieświadomie ulegamy presji dużych koncernów wydawniczych i medialnych, które jedne pozycje nachalnie promują, a o innych nie wspominają. Wiąże się to z patologicznym modelem biznesowym, w jakim funkcjonuje polski rynek wydawniczy.

Wydawać by się mogło, że autorzy książek o których często słyszymy w mediach, z którymi prowadzone są spotkania autorskie i które są nachalnie promowane, zostali za napisanie fajnej książki należycie wynagrodzeni. To niestety nie jest prawda, a autorzy niechętnie przyznają się, że honorarium za książkę o której wszyscy rozmawiają to zaledwie kilka tysięcy złotych. Na sprzedaży książki papierowej zarabiają wszyscy (wydawnictwo, drukarnia, domy mediowe, nawet kawiarnie w których odbywają się spotkania autorskie), tylko nie autor, który otrzymuje zaledwie 5-10% od ceny, jaką płaci Czytelnik. A nierzadko autor wręcz musi do interesu dopłacić, za złudne poczucie sukcesu, który wcale nie przekłada się później na nic o co warto byłoby zabiegać.

Książka „Nieznany sąsiad” jest dlatego wydana poza tym modelem, w formie wyłącznie elektronicznej. Platformę dla sprzedaży i odprowadzania podatków zapewnia autorom popularna księgarnia internetowa Ebookpoint a autorzy mają o wiele większy udział w honorarium, niż w przypadku współpracy z tradycyjnymi wydawnictwami wydającymi książki papierowo. Forma elektroniczna jest też wyrazem szacunku wobec przyrody i ekologii – mało kto wie, jak bardzo obciążające środowisko jest wydawanie książek w formie tradycyjnej i nie chodzi tu jedynie o wycinkę drzew na papier, ale obciążenia związane z procesem druku, składowania i transportu.

Model wydawniczy zastosowany w przypadku książki „Nieznany sąsiad” jest bardziej zgodny z zasadą poszanowania praw autorów i braku wyzysku wobec nich, zgodnie z zasadą sprawiedliwej gospodarki. Jest wyrazem buntu i niezgody na dominującą w Polsce zasadę, że na twórczości i pracy intelektualnej zarabiają wszyscy, tylko nie sam autor książek czy dziennikarz. Wiąże się z tym jednak mniejsza obecność danego tytułu w przestrzeni medialnej, co może stworzyć mylne wrażenie, że dana książka jest mniej wartościowa niż inna. Opinię w tej sprawie powinien sobie wyrobić każdy Czytelnik samodzielnie.

Obiektywną gwarancją jakości książki jest działalność jej autora, który nie jest człowiekiem znikąd, który jedynie niedawno zafascynował się Słowacją. Przeciwnie, Słowacja jest przedmiotem działalności zawodowej autora i świadomym wyborem specjalizacji praktycznie od początku jego kariery, jeszcze od czasów studiów. Jakub Łoginow jest dziennikarzem polskich, słowackich i ukraińskich mediów, pracuje w zawodzie nieprzerwanie od stycznia 2005, jest też szeroko rozumianym specjalistą od współpracy polsko-słowackiej w różnych jej aspektach gospodarczych. Ukończył Uniwersytet Morski w Gdyni i Akademię Ekonomiczną w Krakowie, oprócz dziennikarstwa pracował zawodowo w zarządzie portu morskiego oraz w dużym bratysławskim hotelu, w którym odpowiadał za marketing skierowany do gości z Polski, Ukrainy i Białorusi. Od 2016 roku jest dziennikarzem szanowanego słowackiego dziennika „Dennik N”, należącego do pierwszej piątki najbardziej opiniotwórczych mediów na Słowacji. Dla Dennika N pisze o Polsce, tłumacząc Słowakom polską rzeczywistość i popularyzując współpracę polsko-słowacką. Autor jest również inicjatorem powstania samorządowych autobusów transgranicznych łączących Polskę i Słowację, zajmował się tą tematyką jako konsultant w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i uczestnik polsko-słowackich międzyrządowych grup roboczych ds. współpracy transportowej.

Podsumowując, książka „Nieznany sąsiad” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą poznać Słowację w szerszym kontekście. Książka jest świadectwem rzetelnej pracy i zaangażowania autora, który nie tylko prezentuje obiektywne informacje, ale także dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i refleksjami. Doświadczenie dziennikarskie autora i jego lekkie pióro sprawiają, że nawet o skomplikowanych kwestiach Czytelnik czyta z zapartym tchem. Choć książka jest wydana w formie wyłącznie elektronicznej, nie powinno to stanowić przeszkody dla osób zainteresowanych tematem. Książka jest dostępna w popularnych księgarniach internetowych, a jej cena jest przystępna.

Książka jest do końca grudnia dostępna w atrakcyjnej promocji ze zniżką aż 50%. Można ją kupić w księgarni internetowej Ebookpoint pod poniższym linkiem:

Nieznany sąsiad. Podręcznik współpracy polsko-słowackiej – Ebookpoint

Polecamy też: